Stručna radionica o naprednom upravljanju s autohtonim sortimentom vinove loze

Cilj projekta je bio pronaći i identificirati autohtone i udomaćene sorte, radi njihovog očuvanja (upis u europsku bazu sorata vinove loze) i s mogućnošću komercijalnog korištenja, a terensko istraživanje se provodilo 2010./2011. i 2011./2012.

strucna_vinoveloze.jpg  radionicavinoveloze1.jpg

Na području Hrvatske i Crne Gore terenskom identifikacijom, koristeći ampelografske metode, izdvojena su 292 trsa (94 porijeklom iz Crne Gore i 198 iz Hrvatske), za koje se smatralo da se radi o autohtonim sortama. Na tim trsovima uzeto je mlado lišće i na Agronomskom fakultetu u Zagrebu provedena je genetička identifikacija na 9 mikrosatelitskih lokusa. U hrvatskom setu uzoraka utvrđena su 47 različita genotipa, a u crnogorskom 12. Uspoređujući dobivene rezultate s Grape Gen06 bazom i internom bazom AF, u hrvatskim uzorcima za 20 genotipova mogla se odrediti pripadnost sorti (prije genotipiziranoj), a 19 genotipova se nije nalazilo ni u jednoj bazi. Od crnogorskih uzoraka za 8 se utvrdila sortna pripadnost, a 3 su dosad neutvrđena.

U Institutu BOKU u Beču na 214 uzoraka ispitivano je da li unutar genotipova postoji unutar sortna varijabilnost – traženi su klonovi unutar sorte, na osnovi mutacija. Ispitivano je 12 sorata, od kojih je Dišeća ranina pokazala veliku unutar sortnu varijabilnost, a sorta Sokol najmanju.

U Institutu u Geisenheimu identificirani trsovi testirani su na najznačajnije viruse (Elisa test). Pokazalo se da je više od polovice uzoraka zaraženo virusima. Zatim se pristupilo čišćenju od virusa, u cilju proizvodnje virus free sadnica, ali se odlučilo razmnožavati i neke zaražene, jer su primjerci sorte ili klona pokazali superiorna svojstva.

Najzanimljiviji dio seminara bilo je predavanje prof. dr. sc. Edija Maletić, koji nam je predstavio rezultate ampelografske evaluacije i mikrovinifikacije pronađenih sorata. Prema tim rezultatima, perspektivne hrvatske sorte za eventualno daljnje umnožavanje bile bi: Dobričić (intenzivna obojenost kožice), Zlatarica blatska (najbolje ocjenjeno bijelo vino), Jarbola (visoko kvalitetna sorta), Sansigot (otpornost na botrytis), Dišeća ranina (lijepa aroma sorte) i udomaćena sorta Sokol (kao stolna i kao vinska sorta) identificirana u Hrvatskom Zagorju.

Dr. sc. Vesna Maraš iz 13. Jula Plantaže iz Podgorice predstavila je perspektivne crnogorske sorte: Vranac – najzastupljenija sorta u Crnoj Gori i najbolje ocjenjeno crveno vino, Kratošija i Krstač, koje su zastupljene u uzgoju, ali nedovoljno te Čubrica, koju bi trebalo komercijalizirati.

Na kraju radionice raspravom je zaključeno da treba razvijati ponudu autohtonog sortimenta kroz turizam, agroturizam i vinske ceste, jer nam je to jedina prilika kao maloj zemlji da ponudimo svoja prepoznatljiva vina na svjetskom tržištu. Također, pronađene perspektivne autohtone sorte treba što više razmnožiti i promovirati, jer će ulaskom u EU biti dozvoljena sadnja samo autohtonog sortimenta.

 

Nataša Puhelek Puština, dipl. ing. agr.
stručna savjetnica

Tanja Lasić Jašarović, dipl. ing. agr.
stručna savjetnica

mr. sc. Višnja Šimunović,
rukovoditeljica Odsjeka

Pripremi za ispis