Ogulinski kiseli kupus – Ogulinsko kiselo zelje dobilo oznaku izvornosti

Nakon javne  objave specifikacije počeo je teći rok za prigovor od 3 mjeseca od dana objave. U roku predviđenom za podnošenje prigovora nije pristigao ni jedan prigovor, pa je specifikacija u potpunosti prihvaćena i izdato rješenje.

Što dalje predstoji ?

25. srpnja održan je sastanak članova udruge i certifikacijskog tijela koje će vršiti nadzor, a s kojim je sklopljen predugovor o poslovnoj suradnji. Certifikacijsko tijelo izraditi će plan kontrole i dati ga na verifikaciju nadležnom ministarstvu. Ministarstvo će u najkraćem roku sazvati sastanak s certifikacijskim tijelom i predstavnicima udruge. Nakon usaglašavanja stavova pristupiti će se samoj provedbi.

Koliki su troškovi provedbe?

Budući da udruga obuhvaća dvije kategorije proizvođača: proizvođače i prerađivače, specifikacijom je predviđeno dva stupnja kontrole. U prvom stupu obuhvaćeni su proizvođači svježeg kupusa. Oni moraju voditi knjigu biljne proizvodnje u skladu s parametrima sadržanim unutar same specifikacije. Obrazac knjige biljne proizvodnje izraditi će se u okviru plana kontrole i biti će njegov sastavni dio. Svaki proizvođač koji želi sudjelovati u tom procesu sklopiti će ugovor s certifikacijskim tijelom i svaki mjesec dostavljati izvješće tj. knjigu biljne proizvodnje radi praćenja. Prilikom podnošenja zahtjeva dužan je uplatiti 1500 kn. Drugi stup kontrole obuhvaća prerađivače, koji su dužni voditi knjigu kiseljare i pratiti parametre navedene u specifikaciji. Oni koji su uključeni u proces moraju imati HCCCP, te također ukoliko žele koristiti oznaku izvornosti sklopiti ugovor s certifikacijskim tjelom. Prilikom podnošenja zahtjeva uplaćuju 2500 kn. Pored ovih troškova korisnici oznake shodno specifikaciji plaćaju i troškove kao što su: terenska kontrola – 350 kn sat + troškovi puta, te do 3% veleprodajne cijene proizvoda (postotak ovisi o količini proizvoda).

Budući da se dosada sjemenska proizvodnja odvijala uglavnom u vlastitoj režiji, da bi se dobila certifikacija sjemena potrebno je sklopiti ugovor sa Zavodom za sjemenarstvo i rasadničarstvo iz Osijeka. Zavod će sklopiti ugovor s djelatnicom PSS-a dr. sc. Mirnom Ceranić – Sertić o poslovnoj suradnji. Nosioc sjemenarstva biti će Braniteljska zadruga Ogulin, koja će da bi sve bilo unutar zakonskih okvira sklopiti ugovor s djelatnicom PSS-a dr. sc. Mirnom Ceranić – Sertić, koja će provoditi stručni nadzor.

Kada možemo očekivati prvi proizvod s ovom oznakom?

Kako sada stvari stoje, planira se da će prvi Ogulinski kupus – zelje ugledati svjetlo dana 2014. godine.

Poljoprivredno savjetodavna služba
Regionalni ured Sjeverozapadne Hrvatske
Podružnica Karlovačke županije
savjetnik za agroekonomiku
dipl. ing. Krešimir Fumić

Pripremi za ispis