Nepravilna primjena zemljišnog herbicida

fito1.jpg

Fito2.jpg

Na usjevima na kojima je došlo do zanošenja herbicida vidljive su bijele mrlje na listu ili je čitava biljčica pobijelila (oštećenje klorofila).

fito3.jpg

Simptomi na usjevima mogu trajati nekoliko tjedana, a veličina štete ovisi o visini  usjeva. Veličina učinjene štete biti će vidljiva nakon nekoliko mjeseci.

fito4.jpg

Klomazon je izrazito hlapljivi zemljišni  herbicid koji se primjenjuje prije nicanja kulture i korova, a čije isparavanje  može oštetiti usjeve ako se ne primjenjuje na primjeren način – inkorporacijom u tlo i tretiranjem po mirnom vremenu uz propisanu dozu. Hlapljivost u slučaju nepravilne primjene može trajati još tri dana nakon aplikacije herbicida.  Uputa  nalaže da se korisnik mora pridržavati mjera upozorenja tj. da udaljenost prilikom tretiranja ne smije iznositi manje od 50 m od nasada voćaka upravo radi hlapljivosti i mogućeg oštećenja.  

Biljke osjetljive na fitotoksičnost djelatne tvari klomazon su: ruža, kesten, malina, jagoda, glog, vrba, djeteline.

fito5.jpg

 Ana-Marija Čajkulić, dipl. ing. agr.,
stručna suradnica za zaštitu bilja
Pripremi za ispis