Obavijest voćarima-koštičavo voće 31.05.2012.

U mjesecu svibnju je bilo izrazito promjenjivo vrijeme sa oborinama i povoljni su uvjeti bili za razvoj bolesti na koštičavom voću (kozičavost lista višnje i trešnje, šupljikavost lista koštičavog voća i plamenjača šljive/narančasta pjegavost ) te je potrebno nastaviti za zaštitama.

Pripravci koji imaju dozvolu za ove namjene su:

  • Plamenjača šljive- a.t. mankozeb (Dithane M-45, Pinozeb M-45, Star 80 WP) i a.t.kaptan (Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Stoper, Captan 50), a.t.folpet (Folpan 80 WDG)
  • Šupljikavost lista – a.t.kaptan (Merpan 80 WDG, Captan 80 WG, Stoper, Captan 50), a.t. ditianon (Delan SC 750)
  •  Kozičavost lista višnje i trešnje: a.t. mankozeb (Dithane M-45, Pinozeb M-45, Star 80 WP) , a.t. dodine (Dodine S-65, Chromodin S-65)

Nasade pregledati na prisutnost lisnih uši i po potrebi primijeniti jedan od dozvoljenih pripravaka.

Prije upotrebe bilo kojeg pripravka detaljno pročitati pisanu uputu koja se dobije prilikom kupovine u poljoprivrednoj apoteci i postupiti u skladu s njom.

Voditi evidenciju o upotrebljenim sredstvima.

 

Mira Živković, dipl.ing.agr.
e-mail: Mira.Zivkovic@komora.hr

Pripremi za ispis