Farmerski put hrvatskih proizvođača mlijeka – prikaz oglednog srednje velikog OPG-a

OPG Dario Martinaga, selo i općina Koprivnički Ivanec, Koprivničko-križevačka županija.
Struktura obitelji: Dario Martinaga (1975.) Spomenka (1977.),Helena (1999.), Antonio (2003.).

Obitelj_Darija_Martinage.jpg

Struktura posjeda: 10 jutara vlastite zemlje + 26 jutara u zakupu. Okućnica je veličine svega 3/4 jutra.

Struktura stada početkom 2012: 28 krava + 10 bređih junica + 12 junica starijih od godinu dana + 4 mlađe junice i ženska telad = ukupno 54 grla.

Mušku telad prodaju sa 2 tjedna starosti.

Plan razvoja OPG-a je, uz proizvodnju mlijeka, nastaviti uzgoj i tov muške teladi za proizvodnju mlijeka i mesa, kako bi se povećao godišnji prihod.

Staja: klasična, grabnerov vez, dvostrana sa 14 + 14 vezova i ležišta, sa instaliranim mljekovodom.

Jednostavna i jeftina staja_1.jpg

Jednostavna i jeftina staja

Proizvodnja mlijeka: Prošle godine isporučili su Vindiji 143.000 litara mlijeka od 22 krave. U mužnji je stalno oko 22 krave, a u suhostaju oko 6 krava.

 Prosječno godišnje po kravi isporuče oko 6.500 litara mlijeka prvog razreda.

Najbolje krave u vrhu laktacije dnevno proizvode 30 do 35 litara mlijeka.

S ovoga OPG-a do sada nikada nije prodano niti jedno žensko tele. Svu žensku telad ostavljaju za uzgoj junica i još kupuju po neko žensko tele, ako je od dobre krave.

Što se tiče mužnje, u staji imaju mljekovod s 4 muzne jedinice. Kravama se prije početka mužnje vežu repovi. Nakon toga kod prvih 14 krava u jednom redu mlaznicom se najprije namoče vimena  vodom, nakon čega se pere svih 14 vimena. Staja je dvoredna sa 14 + 14 vezova i ležišta.

Nakon pranja iz svih 14 vimena izdoje se prvi mlazevi mlijeka u posebnu posudu, a nakon toga se na mljekovod postave sve 4 muzne jedinice, po jedna između dvije krave. Do tada se voda nakon pranja ocijedila sa vimena i sisa.

Sa mekanom krpom koja je u kanti sa tekućinom za dezinfekciju, a koja mora biti jako dobro ocijeđena, obrišu se preostale kapi vode na vimenu i sisama, i vime se samo nakon toga posuši. Nakon brisanja vimena stavljaju se  jedna po jedna sve četiri muzne jedinice. Kada je prva krava pomuzena, premješta se muzna jedinica na vime druge krave. Poslije toga muzač ulazi između sljedeće dvije krave. Sa ovakvom organizacijom rada, ukupno treba vremena za kompletan proces mužnje za 22 krave oko 1 sat i 15 minuta. Sa pripremom za mužnju i mužnjom u jutro počinje se u 7 sati, tako da je mlijeko u mljekari već u 8.20 sati.

Isti postupak i utrošak vremena je i s večernjom mužnjom.

Dok jedna osoba obavlja mužnju, druga za to vrijeme čisti staju i hrani krave.

U staji s jedne strane nalazi se laguna, iza ležišta su rešetke, a na drugoj strani je samo odvodni kanal za osoku, pa taj dio treba priliko čišćenja tačkati.

Ovo je primjer dobre organizacije, pedantnosti i brzine rada.

Proizvodnja krme i sjetvena struktura 2010/2011/2012: Jesenas je posijano 25 jutara talijanskog ljulja iz vlastite proizvodnje sjemena, od drugog otkosa, a radi prošlogodišnje suše. U normalnim godinama za proizvodnju sjemena uvijek se ostavlja 3 ili 4 otkos. Od ovih 25 jutara nakon prvog otkosa preorati će se 23 jutra za sjetvu kukuruza. Samo se 2 jutra ostavlja za proizvodnju sjemena. Uz talijanski ljulj na OPG-u ima još 5 jutara DTS sijane 2010., koja je prošle godine košena u 4 otkosa. Kada su normalne godine uvijek se kosi 6 otkosa.

Od žita, zasijana su 3 jutra tritikala za zrno i slamu. U planu je zasijati 30 jutara kukuruza, FAO grupe 300 i 400 od čega će za silažu biti 20 jutara, a za zrno 10 jutara. Nakon berbe kukuruza na sve parcele se ponovno zasijava talijanski ljulj. Ovom tehnologijom sve površine se kroz cijelu godinu nalaze pod nekom kulturom. Također poslije žetve žitarica ide odmah oranje i sijanje talijanskog ljulja.

Tabelarni prikaz sjetvene strukture.
Sjetvena struktura 2011/2012
Kultura
Jutara
Sijano
Namjena
DTS
5
2010
za sjenažu i sijeno
Talijanski ljulj
 
Kukuruz FAO 300-400
25
          2
        23
2011
 
2012
za sjenažu samo prvi otkos
za proizvodnju sjemena
za silažu 20 jut. Za zrno 10 jut.
Tritikale
3
3
2011
2012
Za zrno + slama
Talijanski ljulj
Ukupno
33
 
Stalno pod nekom kulturom
 

Hranidba krava: Krma se na hranidbeni hodnik donosi svaki drugi dan. Krave se hrane sa sjenažom, silažom i sijenom. Uz voluminoznu krmu svaka krava dobije od 4,5 do 6 kg smjese dnevno, ovisno o proizvodnji mlijeka.

Imanje na kojem živi ova mlada obitelj kupljeno je 2004. godine, kuća sa stajom i štagljem.

Uzorni_OPG1.jpg

UzorniOPG2.jpg

Betonsko gnojište

Štagalj je 2006. godine preuređen u staju, u što je investirano oko 150.000 kuna; u lagunu, rešetke, ležišta, vezove, proširivanje, hranidbeni hodnik. Mljekovod je instaliran 2011. godine u što je uloženo sa uređenjem prostorije za automatsko pranje i laktofriz daljnjih 70.000 kuna. Prošle godine je izgrađeno i gnojište s betonskim zidom i platformom u što je investirano još 20.000 kuna. Gnojište ima i jamu za osoku i oborinsku vodu. Sve ostale investicije su uložene u poljoprivredne strojeve, izgradnju nadstrešnica za strojeve, sijeno i slamu, te uređenje obiteljske kuće.

Ovo OPG ima dobru suradnju sa stručnim savjetnicima za stočarstvo i ratarstvo Poljoprivredne savjetodavne službe.

Posebno su zadovoljni s organizacijom stručnih ekskurzija kojih bi trebalo biti više, stručnim predavanjima na koja redovito dolaze, te sa balom farmera, koji jednom godišnje organiziraju djelatnici savjetodavne službe Područnog ureda Koprivničko-križevačke županije.

Pripremi za ispis