Suzbijanje moljca kružnih mina (Leucoptera malifoliella Zell)

Moljac kružnih mina (Leucoptera malifoliella Zell.) periodički je štetnik koji se u pojedinim godinama toliko prenamnoži da može izazvati opadanje lišća sa stabala jabuka već krajem ljeta. Osim klimatskih uvjeta, na brojnost moljca minera utječe i povećana primjena insekticida širokog spektra kojom je smanjena populacija prirodnih neprijatelja ovog štetnika.

mineleaf280408.jpg
Mine na listu

Leptiri moljca kružnih mina vrlo su maleni, raspona krila do 9 mm. Prednja krila leptira su srebrno-sive boje sa žuto-crnom oznakom, a stražnja su siva s dugim resama. Let leptira prve generacije počinje u vrijeme cvatnje jabuka. Pojavu i brojnost leptira pratimo pomoću feromona ili ljepljivim pločama svijetle boje.

Tijekom toplih i sunčanih dana leptiri intenzivno lete, kopuliraju i odlažu jaja na naličje listova. Jaja su odložena pojedinačno i u pravilu ih nalazimo na naličju četvrtog lista od vrha izbojka. Nakon 8-12 dana iz jajeta izlazi gusjenica i odmah se ubušuje u list te stvara okruglastu minu. U početku su mine vrlo sitne, vidljive tek kao smeđe točkice, no razvojem gusjenice mina se povećava i njen promjer doseže 10-12 mm. Razvoj gusjenice traje dva do tri tjedna, a nakon toga se kukulji na naličju lista, u pukotinama kore debla ili u čaški ploda jabuke. Posljednja generacija prezimljuje u stadiju kukuljice koje se lako nalaze na deblu ili u rašljama grana. Kukuljice su skrivene u bijelom kokonu i posjećaju na sjemenke nekih trava.

Moljac kružnih mina ima najčešće tri generacije godišnje, a razvojni ciklus pojedine generacije traje oko mjesec dana.

batermine280408.jpg
Leptir moljca kružnih mina

Odluku o suzbijanju moljca kružnih mina donosimo na osnovi praćenja svih razvojnih stadija. Zimskim pregledom jabuka utvrđujemo brojnost kukuljica na deblu. Ako je prosječni broj kukuljica po stablu veći od 10, možemo očekivati veliku brojnost leptira prve generacije.

Nakon ulova leptira na feromonsku klopku potrebno je tražiti jaja na naličju listova i (nešto kasnije) prve mine. Prag štetnosti čini 100 jaja na 100 pregledanih listova, odnosno 1 do 2 mine po listu.

batermine280408.jpg
Ulov leptira

Za kemijsko suzbijanje moljca kružnih mina u sustavu integrirane proizvodnje jabuka najčešće koristimo regulatore razvoja kukaca te insekticide iz skupina neonikotinoida i naturalita. Prvo suzbijamo jaja primjenom regulatora razvoja kukaca. Drugo tretiranje treba obaviti u trenutku izlaska gusjenica iz jaja i pojave prvih mina. Najbolji učinak insekticida je na prve razvojne stadije gusjenica koje se nalaze u minama veličine  do 3 mm. Učinak insekticida na gusjenice u većim minama znatno je slabiji. Najlakše je suzbiti prvu generaciju moljca kružnih mina jer kasnije tijekom ljetnih mjeseci bilježimo istovremenu pojavu svih razvojnih stadija štetnika što otežava suzbijanje.


Jaje moljca kružnih minera


Kukuljenje gusjenice

minekkk280408.jpg
Mine i kukuljice na listu

 

Pripravci registrirani za suzbijanje lisnih minera na jabuci
Aktivna tvar
Trgovački naziv
REGULATORI RAZVOJA KUKACA
diflubenzuron*
Dimilin SC 48
teflubenzuron
Nomolt
fenoksikarb
Insegar 25 WP
metoksifenozid
Runner 240 EC
novoluron*
Rimon 10 EC
ORGANO-FOSFORNI INSEKTICIDI
klorpirifos-metil
Reldan 40 EC, Lino, Rely 40
dimetoat*
Rogor 40, Chromgor 40, Perfekthion, Zagor, Calinogor, Ritam, Sistemin E 40
SINTETSKI PIRETROIDI**
deltametrin*
 
Decis 1,25 EC, Rotor 1,25 EC, Decis 2,5 EC, Decide, Skud, Decis 6,25 EG
lambda-cihalotrin*
Lamdex 5 EC
gama-cihalotrin*
Vantex
ciflutrin*
Beta-Baythroid EC 025
NEONIKOTINOIDI
imidakloprid
 
 
Confidor SL 200, Boxer 200 SL, Rapid, Kohinor 200 SL, Magnum 200 SL, Dali, Congo
tiakloprid
Calypso SC 480
acetamiprid
Mospilan 20 SP
NATURALITI
spinosad
Laser
abamectin
 
Vertimec 018 EC

 

*  nisu na popisu aktivnih tvari u Tehnološkim uputama za integriranu proizvodnju voća za 2012. godinu

** pokazuju slabije djelovanje pri višim temperaturama

 

Pripremi za ispis