Prvo savjetovanje javnih stočarskih stručnih službi Slovenije

Nakon uvodnog dijela i pozdravnih govora voditelja Sektora za poljoprivredu i šumarstvo pri KGZS mag. Mirana Nagliča, Tone Hrovata, direktora Centra za biotehniku i turizam te Cirila Smrkolja, predsjednika KGZS, mnogobrojnim prisutnim stručnjacima u stočarstvu, ali i mnoštvu uzgajivača – poljoprivrednika iz raznih krajeva Slovenije obratio se ministar poljoprivrede i okoliša Republike Slovenije Franc Bogovič. Uslijedilo je predstavljanje djelovanja javnih službi strukovnih poslova u stočarstvu te teme koje su govorile o problematici djelovanja priznatih uzgajivačkih organizacija. Naglasak je dat na predstavljanje vizije daljnjeg razvoja javnih službi u stočarstvu. U stručnom dijelu savjetovanja govorilo se o genomskoj selekciji te o programima eradikacije bolesti goveda. Rasprava nakon izlaganja bila je izuzetno zanimljiva s mnogobrojnim javljanjima za riječ slovenskih poljoprivrednika, gdje su najčešće iznosili svoje viđenje situacije u poljoprivredi u okviru današnje Europske unije. Na savjetovanju „Dan živinorejcev“ u Novom Mestu bio je i direktor Hrvatske poljoprivredne komore dr.sc. Ivan Katalinić.

Velikom ljubaznošću i susretljivošću domaćina, kolega iz slovenske poljoprivredne komore te djelatnika Centra biotehnike i turizma – Grm Novo Mesto, omogućeno nam je i razgledavanje Poljoprivredne škole Grm i biotehničke gimnazije, Srednje škole za ugostiteljstvo i turizam te Više strukovne škole s pripadajućim praktikumima. Zanimljivo je da se prostor s kojim raspolažu sastoji od 8.357 m2 za organizaciju nastave (učionice) te đački dom, a prostor od 7.618 m2 zauzimaju razni praktikumi za praktičnu nastavu gdje đaci i studenti uče radeći sve potrebne poslove u poljoprivrednoj proizvodnji. Centar raspolaže s oko 250 ha poljoprivredne obradive površine, od čega se gotovo 45 ha nalazi neposredno uz školu. Među ostalim škola raspolaže sa stajom za krave kapaciteta 55 grla, siranom za preradu mlijeka, čak i “mlijekomatom” za slobodnu prodaju svježeg mlijeka. Prosjek proizvodnje u staji je oko 7.500 lit. mlijeka po kravi u laktaciji, a krma za svu stoku proizvodi se na oko 80 ha travnjaka te oko 25 ha površine za primjerice kukuruznu silažu. Zanimljiv je podatak da se velik dio prostora za praktičnu nastavu, osobito kod nabave opreme, jednim dijelom financirao iz fondova EU. Svakako odlična iskustva naših prvih susjeda, vrijedi prenijeti našim kolegama, osobito onima koji rade u poljoprivrednim školama.  

mr.sc. Dario Zagorec.
viši stručni savjetnik za stočarstvo
Područni odjel HPK Koprivničko-križevačke županije
dipl.ing.agr.Kasteljan Dragutin
viši stručni savjetnik za stočarstvo
Područni odjel HPK Krapinsko zagorske županije

Pripremi za ispis