Kovrčavost lista breskve (Taphrina deformans (Berk.) Tul.)

Kovrčavost lista breskve je najčešća bolest breskve i nektarine. Kad u vrijeme pupanja breskve potraje toplo i kišovito vrijeme, znakovi bolesti mogu se pojaviti na gotovo svim listovima. Regeneracija izgubljenih nakovrčanih listova iscrpljuje biljku, negativno utječe na formiranje cvjetnih pupova i slabije je odrvenjavanje mladica pa su takva stabla podložnija zimskom smrzavanju.

2008_02_27_breskva_pup.jpg

                                                               Osjetljiva faza breskve

Bolest se po nakovrčanom lišću lako prepoznaje. Po završetku listanja pojedini listovi postaju nakovrčani, mjehuravi i zadebljali, često veći od normalnih listova i lako se lome. Ovisno o sorti, nakovrčani dijelovi lista mogu biti zelenobijele ili crvene boje. Ubrzo se nakovrčani listovi osuše i otpadnu pa je u svibnju i lipnju moguć potpuni gubitak lišća.
Osim na lišću, moguća je, ali nešto rjeđe, pojava simptoma bolesti na mladicama i plodovima. Zaražene mladice su zadebljale i deformirane, a na plodovima se javljaju mjehurasta ispupčenja.

2008_02_27_breskva_x.jpg
Znakovi bolesti

Uzročnik kovrčavosti lista breskve je gljiva Taphrina deformans koja prezimljuje na kori, grančicama ili ljuskicama pupova. Zaraza breskve i nektarine uzročnikom kovrčavosti lista moguća je samo na mladom, nediferenciranom tkivu uz dovoljno kiše. Optimalna temperatura za ostvarivanje zaraze je 15,5–21°C, a za razvoj kovrčavosti breskve oko 20°C. Prema tome, kritično razdoblje za primarnu infekciju breskve je od početka bubrenja pupova do pojave zelenog lisnog vrška, a za ostvarivanje infekcije je (uz prisustvo uzročnika bolesti) potrebna i kiša. Također je dobro znati da nema sekundarnog širenja bolesti u voćnjaku.

 

 2008_02_27_breskva_drvo.jpg
Kovrčavost lista breskve – vrlo jak napad

Obzirom da do infekcije breskve može doći samo za kišnih dana u fazi prolistavanja potrebno je preventivnu zaštitu fungicidima obaviti prije nego se ostvare povoljni uvjeti za infekciju – prije najavljene kiše.
Do faze bubrenja pupova za zaštitu od kovrčavosti lista breskve koristimo fungicide na osnovi bakra (Modra galica, Plavi kamen, Nordox super 75, Nordox 75 WG, Neoram WG, Bakreno vapno WP 50, Kupropin WP, Cuprocaffaro 50 WP, Rame Caffaro 32 WP, Champion, Champion Flow SC, Cuproline, Gypso, Kocide DF, Blauvit, Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra, Bordoška juha, Bordoška suspenzija, Bordoška juha Caffaro 20 WP). Bakarni su fungicidi tijekom vegetacije fitotoksični na breskvama i nektarinama pa se nakon faze bubrenja pupova pa do cvatnje preventivna zaštita obavlja pripravcima na osnovi klortalonila (Daconil 720 SC) ditianona (Delan 700 WDG, Delan 500 SC, Delan SC 750), dodina (Dodine S-65, Chromodin S-65), difenkonazola (Difcor), cirama (Ziram 76 WG) te gotove kombinacije trifloksistrobina i tebukonazola (Nativo 75 WG). Prskanje je potrebno provesti za mirna vremena bez vjetra uz povećan utrošak škropiva.
 
 
VAŽNO!
Ostvarena infekcija uzročnikom kovrčavosti breskve se ne može naknadno suzbiti te je zaštitu potrebno provoditi isključivo preventivno – prije kiše.
 

 

 

 
 
Pripremi za ispis