Na zimskim predavanjima JPSS-a u Ispostavi Daruvar prisustvovalo gotovo 1000 poljoprivrednih proizvođača

Predavanju o ekološkoj proizvodnji prisustvovalo je 20 poljoprivrednih proizvođača upisanih u Upisnik ekoloških poljoprivrednih proizvođača te još 60 potencijalnih proizvođača ekološke i integrirane proizvodnje.

Daruvar_predavanja1.jpg

Ovo je bilo ukupno 21. edukacija koju su djelatnici Ispostave Daruvar: mr.sc. Marija Kuhinek, ing. agronomije Mihaela Čuhnil i dipl.ing.agronom Vlado Bistrović uz pomoć i sudjelovanje dipl.ing. Jadranke Berić iz Ispostave u Garešnici od siječnja do ožujka održali na području Ispostave Daruvar.                                                                         

Predavanjima je prisustvovalo gotovo 1000 poljoprivrednih proizvođača (konkretno 981 upisanih i potpisanih nositelja OPG-a), u prosjeku 47 proizvođača po predavanju, što predstavlja odličan i hvale vrijedan odaziv.

Osnovni razlog dobre posjećenosti bile su prije svega zanimljive teme, od višestruke sukladnosti do stručnih tema iz ratarstva, mehanizacije, stočarske, voćarske, vinogradarske i eko proizvodnje do tema vezanih uz zaštitu bilja, vođenje evidencije upotrebe zaštitnih sredstava, zbrinjavanje ambalažnog otpada, mliječnih kvota, a održana je i uspješna demonstracija rezidbe lijeske te prezentacija stroja za drobljenje u ljuštenje lješnjaka i električnih škara za rezidbu.

Uspješnosti predavanja pridonijela je i mogućnost pismenih slanja poziva na kućne adrese proizvođača pa je tako sa područja Ispostave poslano ukupno 1 415 pismenih poziva na koje se odazvao 981 proizvođač što predstavlja odaziv od 70%.                                 

Također je na svakom pozivu diskretno naglašeno „da će od prisustvovanja edukaciji o višestrukoj sukladnosti ovisiti buduće ostvarivanje poticaja, pa je u Vašem interesu da edukaciji prisustvujete“ što je zasigurno bio dodatni „motiv“ za ovako dobar odaziv.

Na području Ispostave Daruvar u Agenciji za plaćanja evidentirano je ukupno 1341 OPG koji podnosi zahtjev za direktne potpore pa se može pretpostaviti da je ovim obaveznim i stručnim predavanjima obuhvaćeno do sada u postotku 70 % OPG-a (na predavanjima je bio i dio proizvođača iz drugih Ispostava).

Vrijedno je istaći da unatoč teškoj situaciji u kojoj se trenutno cijela poljoprivreda i većina proizvođača nalazi, predavači na ni jednom predavanju nisu doživjeli nikakve neugodnosti, proizvođači su bili izuzetno korektni i pažljivi a tome je prije svega pridonio odnos samih savjetnika koji je bio prijateljski, sa nivoa i želje stručne i ljudske pomoći proizvođačima da lakše prevladaju sve i brojne zahtjeve koje pred njih predstavlja prilagodba i reforma poljoprivrede.

Edukacije će se nastaviti i u ljetno-jesenskom razdoblju kada će se u okviru manifestacija na području Ispostave („Vinodara“ u svibnju i lipnju, te „Dana šljiva“ u rujnu) održati nekoliko stručnih predavanja te demonstracija kontrole ispravnosti prskalica i raspršivača.                                                 

                                                Područni odjel HPK-a Bjelovarsko-bilogorske županije
Ispostava Daruvar
                                                Vlado Bistrović, dipl.ing.agronom,
viši stručni savjetnik
Pripremi za ispis