Predavanja u Karlovačkoj županiji o mliječnim kvotama

Kratki vremenski rokovi za podnošenje zahtjeva za kvotu B primorali su nas da budemo maštoviti u pozivanju potencijalnih korisnika, a dobra suradnja više institucija bila  je od neizmjerne važnosti.

Obveza podnošenja zahtjeva za kvotu B do 29. veljače nužna je kod izravne prodaje mlijeka i mliječnih proizvoda sukladno Pravilniku o sustavu proizvodnih ograničenja u sektoru mlijeka (NN 112/2010 i NN 20/2012).

Odjel za stočarstvo Karlovačke županije obavijestio je poljoprivrednike koji su 2008. i 2011. godine završili školu mljekar-sirar u organizaciji Prirodoslovne škole, kao i članove Udruge malih sirara Karlovačke županije „Korni“, o obvezama za kvotu B. Isto tako djelatnici HPK obišli su više puta sirare koji prodaju sir i mliječne proizvode na tržnicama, te ih tom prigodom informirali o novostima vezanima uz kvotu B.

Početkom 2011. godine većina proizvođača sira i vrhnja koji prodaju na Karlovačkoj tržnici zatražili su pomoć kod popunjavanja zahtjeva za registraciju za svježi sir i vrhnje od djelatnika Javne poljoprivredne savjetodavne službe u Karlovcu, a sačuvana baza podataka od 30-tak sirara bila je od neprocjenjive važnosti kod pozivanja istih na predavanja.

Mi se nadamo da će naš trud polučiti uspjeh i da je do naših „malih sirara“ na vrijeme došao glas o obvezi podnošenja zahtjeva za kvotu B do 29. veljače. Na trenutke „užareni“ telefoni u Karlovcu naša je svakodnevica ovih dana u tumačenju pravilnika i u vođenju obrazaca koji su vezani uz isti pravilnik.

 Područni odjel HPK Karlovačke županije
Bernarda Kasunić, dipl. ing. agr.
stručna savjetnica za stočarstvo

Pripremi za ispis