Obavijest voćarima 01.03.2012.

Koštičave voćne vrste, napose breskvu i nektarinu (bolest kovrčavost lista), valja u stadiju napučenog pupa preventivno zaštititi protiv mogućih zaraza bakterijskih i gljivičnih uzročnika bolesti.
Najbolje je rabiti jedan od bakrenih pripravaka: Nordox ili Cuprablau ili Neoram.
Voćnjake u kojima su problem štitaste i lisne uši, te crveni voćni pauk najbolje je tretirati s pripravkom Crveno ulje.
Provođenjem zaštitnih mjera nužno voditi računa o uputama proizvođača rabljenog sredstva za zaštitu bilja.
 
 
 
 
Ivan Šimičević, dipl. ing. agr.
e – mail: Ivan.Simicevic@komora.hr
Pripremi za ispis