Predavanja o višestrukoj sukladnosti u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Uz teme iz tog područja poljoprivrednici imaju priliku upoznati se s načinom vođenja evidencijskih lista o upotrebi sredstava za zaštitu bilja, mliječnim kvotama i integriranoj poljoprivredi, a savjetnici prema potrebi odgovaraju na postavljena stručna pitanja. U siječnju je održano 29 predavanja, a odaziv poljoprivrednika pokazuje da su ozbiljno shvatili važnost praćenje predstojećih promjena.

Djelatnici APRRR-a prema mogućnosti sudjeluju u predavanjima kako bi poljoprivrednike upoznali s radom Agencije, a i kontrolom na terenu uvjeta višestruke sukladnosti koju su provodili prošle 2011. godine.

U veljači savjetnici planiraju na području županije održati još 44 predavanja o višestrukoj sukladnosti te dvije rezidbe u voćnjacima.

Područni odjel HPK Bjelovarsko-bilogorske županije
Iva Majhen-Vlašiček, dipl. ing.,
viša stručna savjetnica
Pripremi za ispis