Tehnološke upute za integriranu proizvodnju 2010/2011

Ratarstvo 2010/2011 (pdf file); izmjene i dopune 2010/2011 (pdf file)

Povrćarstvo 2010/2011 (pdf file)

Voćarstvo 2010/2011 (pdf file)

Vinogradarstvo 2010/2011 (pdf file)

 

 

 

 

Pripremi za ispis