Održani savjetnički dani Odjela za stočarstvo i Odjela za ratarstvo

Kako na terenu stručni savjetnici za stočarstvo i stručni savjetnici za ratarstvo zajednički surađuju po pitanju pružanja stručne pomoći hrvatskim uzgajivačima koji se bave različitim stočarskim proizvodnjama, vezano za proizvodnju stočne hrane na vlastitim površinama stočarskih OPG-a, tako je i planirano zajedničko održavanje savjetovanja. Zajednički dio programa bio je vezan uz sljedeća izlaganja:

Osnove Europske unije; nastanak europskih integracija, pravne stečevine EU, institucije EU te donošenje odluka u EU. Predavanje je ispred Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija održala gospođa Dubravka Smolić Vlaić. Osnove zajedničke poljoprivredne politike EU predstavila je Ružica Gelo, dipl. ing. agr., iz Hrvatske gospodarske komore.

U ime Sektora za stručni i savjetodavni rad JPSS HPK, programske odrednice za 2012. godinu te o uvjetima višestruke sukladnosti, vezano uz rad stručnih savjetnika na terenu, govorila je pomoćnica predstojnice JPSS-a, mr. sc. Ivka Veić.

Prezentaciju novoosnovanog Odjela za ruralni razvoj HPK JPSS održala je načelnica odjela Višnja Magdić, dipl. ing. agr. Uz prezentiranje Plana rada odjela prikazan je kratki videozapis o tome kako se jednostavnim administriranjem na OPG-u dolazi do dodatne vrijednosti.
O ozakonjenju zgrada, legalizaciji nezakonito izgrađenih zgrada, prezentaciju je održao načelnik odjela za ratarstvo, dr. sc. Ivan Danjek.
Ispred Odjela za ratarstvo predavanje „Krmne kulture u stresnim uvjetima“ održala je Tatjana Međimurec, dipl.ing.agr.U specijalističkome dijelu savjetovanja samo za stručne savjetnike za stočarstvo održane su sljedeće prezentacije:

Proizvodnja mlijeka na OPG-ima iz Operativnog programa razvoja govedarstva RH te na ostalim OPG-ima, s osvrtom na najvažnije probleme u proizvodnji mlijeka, prezentaciju je održala Ljubica Kravaršćan, dipl.ing.agr.

O svinjogojstvu u RH te o poteškoćama i mogućnostima daljnjeg razvoja svinjogojstva, prezentaciju je održao Željko Kucjenić, dipl.ing.agr.

Ovčarstvo RH – problematika i mogućnosti razvoja, prezentaciju je održala mr. sc. Ana Grgas.

Mesno govedarstvo u sustavu krava-tele, prezentaciju je pripremio Ivan Jukić, dipl.ing.agr.

O registraciji mješaonica stočne hrane na OPG-ima, prezentaciju je pripremila i održala, Anđelka Pejaković, dipl.ing.agr.

Problematika hranidbe krava i kompjuterska obrada podataka pri izradi receptura obroka za krave u različitim stadijima proizvodnje, prezentaciju je održao, Tomislav Mesić, dipl.ing.agr.

Proizvodnja kvalitetne voluminozne krme, sjenaže i sijena, kao osnove u hranidbi visokomliječnih krava, pripremio je, mr. sc. Srećko Ladišić, načelnik Odjela za stočarstvo.
U svim prezentacijama, izlaganjima i u raspravi o problematici proizvodnje i primjeni suvremene tehnologije u proizvodnji na OPG-ima, govorilo se i o planu rada stručnih savjetnika za stočarstvo tijekom 2012. pružanjem stručne pomoći OPG-ima.
Uvodnu riječ i otvorenje savjetovanja održala je predstojnica JPSS HPK, Željka Gudelj Velaga, dipl.ing.agr.

Hrvatska poljoprivredna komora
Javna poljoprivredna savjetodavna služba
mr. sc. Srećko Ladišić, načelnik Odjela za stočarstvo

Pripremi za ispis