Okrugli stol: Izravna prodaja poljoprivrednih proizvoda i dopunske djelatnosti na obiteljskim gospodarstvima – zakonski okvir

Tema okruglog stola je postojeći zakonski okvir za izravnu prodaju i ostale dopunske djelatnosti na obiteljskim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj, njegove manjkavosti s obzirom na dnevnu praksu te mogućnosti za njegovo unapređenje.
Cilj okruglog stola je potaknuti stručnu raspravu o temi okruglog stala s predstavnicima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, predstavnicima državnih institucija i JLS, predstavnicima razvojnih agencija i konzultatima, predstavnicima civilnog društva te svima ostalim koji su na bilo koji način bave pitanjima vezanim za dopunske djelatnosti na obiteljskim gospodarstvima. Informacije s okruglog stola će biti jedna od podloga za izradu  prijedloga pravilnik o izravnoj prodaji i dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj

Uvodničar u temu će biti prof. dr. sc. Damir Kovačić i prof. dr. sc. Marija Cerjak s Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Okrugli stol se održava u okviru projekta Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja “Direct Sale of Agricultural Products and Complementary Activities on Family Farms”.

Organizator okruglog stola je Gradski ured za poljoprivredu i šumarstvo Grada Zagreba.

 
Pripremi za ispis