Komisija od zemalja članica EU potražuje 214 milijuna eura namijenjenih poljoprivredi

Glavne financijske korekcije

Prema toj odluci financijska sredstva bit će vraćena iz Danske, Njemačke, Grčke, Španjolske, Italije, Cipra, Malte, Nizozemske, Austrije, Poljske, Portugala, Finske, Švedske i Velike Britanije. Najveće su pojedinačne korekcije sljedeće:

  • 76.6 milijuna € bit će naplaćeno Švedskoj zbog grešaka u  ARKOD-u, administrativne kontrole i kazne za plaćanja po površini, uključujući mjere ruralnog razvoja koje se plaćaju po jedinici površine;
  • 70.9 milijuna € bit će naplaćeno Italiji zbog kašnjenja s kontrolama u mliječnom sektoru;
  • 22.3 milijuna € bit će naplaćeno Danskoj zbog grešaka u ARKOD-u, provjere na terenu i izračuna kazni;

Detalji pojedinačne korekcije, prema zemljama članicama i prema sektoru prikazani su u priloženim tabelama (dodatak I i II).

Pozadina događaja

Zemlje članice EU odgovorne su za vođenje većine uplata u okviru Zajedničke poljoprivredne politike, uglavnom preko agencija za plaćanje. Također su zadužene za kontrole, primjerice provjerom zahtjeva poljoprivrednika za izravna plaćanja. Komisija svake godine provede više od 100 revizija, provjeravajući kako zemlja članica provodi nadzor, kao i to da su njezine reakcije na nedostatke adekvatne, i ima ovlasti da retrogradno povuče sredstva pokažu li revizije da reakcije zemlje članice nisu dovoljno jamstvo da će EU fondovi biti valjano utrošeni.

Dodatak I: Obračun troškova za EAGF i EAFRD – Korekcije po zemlji članici

Sektor i razlog korekcije
Iznos u milijunima eura
Austrija
 
Druge korekcije – korekcija predložena za premašivanje platežnog praga fiskalne godine 2006.
1.304
Cipar
 
Plaćanja po površini – korekcija predložena zbog grešaka u ARKOD-u i propusta kod kontrola na terenu u odnosu na fiskalne godine od 2006. do 2008. za plaćanja po površini, uključujući i mjere ruralnog razvoja, koje se plaćaju po jedinici površine
9.086
Plaćanja po površini – korekcija predložena za fiskalnu godinu 2009. s obzirom na greške u ARKOD-u
1.659
Danska
 
Plaćanja po površini – korekcija predložena za fiskalne godine 2006. i 2007. zbog grešaka u ARKOD-u i kontrola na terenu
20.296
Plaćanja po površini – korekcija predložena za fiskalne godine od 2006. do 2010. zbog propusta u kontrolama statusa uzgajivača
1.545
Kašnjenja isplata – korekcija predložena za fiskalnu godinu 2008. zbog neudovoljavanja rokovima isplate i premašivanja platežnog praga
0.331
Finska
 
Plaćanja po površini – korekcija predložena za fiskalne godine od 2007. do 2009. zbog grešaka u ARKOD-u
0.462
Plaćanja po površini – korekcija predložena za fiskalne godine od 2007. do 2010. zbog propusta u uporabnoj aktivaciji povrtnjaka, nepreuzimanja nedospjele isplate i zbog preplaćenih iznosa vezanih za iznose u uzgoju šećerne repe
0.529
Njemačka
 
Voće i povrće – korekcija predložena za fiskalnu godinu 2008. zbog neprihvatljivih troškova u tri proizvodne organizacije, zbog propusta u nadzornom sustavu 
0.847
Druge korekcije – korekcija predložena zbog materijalnog kršenja s obzirom na populaciju EAGF IACS u fiskalnoj godini 2008.
0.949
Druge korekcije – korekcija predložena za materijalno kršenje u odnosu na populaciju EAGF ne-IACS u fiskalnoj godini 2008.
0.697
Grčka
 
Vino – korekcija predložena za fiskalne godine od 2004. do 2005. s obzirom na propuste u ključnim nadzorima, nedostatke u ustanovi i pristup vinogradarskom registru
2.918
Plaćanja po površini – korekcija predložena za fiskalnu godinu 2007. za nedostatke u izračunu ovlaštenja
6.827
Italija
 
Mliječni proizvodi – korekcija predložena za fiskalne godine od 2005. do 2007. za kasne kontrole
70.912
Plaćanja po površini – korekcija predložena zbog grešaka u ARKOD-u i u izračunu sankcija s obzirom na fiskalnu godinu 2008., uključujući mjere ruralnog razvoja
7.607
Druge korekcije – korekcija predložena za iznos iznesen u godišnjim izračunima 2005., neplaćenima u fiskalnoj godini 2005.
0.067
Sektor i razlog korekcije
Iznos u milijunima eura
Malta
 
Plaćanja po površini – korekcija predložena zbog grešaka u ARKOD-u s obzirom na fiskalnu 2007. godinu, uključujući mjere ruralnog razvoja
0.222
Druge korekcije – korekcija predložena zbog nepravilnosti i dugova u fiskalnoj godini 2007.
0.039
Nizozemska
 
Plaćanja po površini – korekcija predložena za fiskalne godine od 2007. do 2010. zbog premašivanja nacionalnog limita i nedostataka u izračunu ovlaštenja
2.243
Poljska
 
Ruralni razvoj – korekcija predložena za fiskalne godine od 2005. do 2007. zbog nedostatka procjene utjecaja na okoliš u projektima koji obuhvaćaju manje od 20 ha na području pošumljavanja
0.201
Druge korekcije – korekcija predložena s obzirom na najizglednije pogreške
0.454
Portugal
 
Voće i povrće – korekcija predložena za fiskalne godine 2007. i 2008. s obzirom na nedostatke u provjeri uroda u procesu prerade rajčice
0.678
Ruralni razvoj – korekcija predložena za fiskalne godine od 2006. do 2007. zbog nedostataka u djelokrugu provjera na licu mjesta u vezi s mjerama agro-okoliša te mjerama za manje povoljna područja te zbog kasne primjene sustava kažnjavanja
0.656
Druge korekcije – korekcija predložena za financijske pogreške u populaciji EAGF i EAFRD u fiskalnoj godini 2007.
0.401
Španjolska
 
Druge korekcije – korekcija predložena za materijal i znane pogreške u računima i dužnicima
0.571
Švedska
 
Plaćanja po površini – korekcija predložena za fiskalne godine od 2006. do 2008. s obzirom na greške u ARKOD-u, administrativne kontrole i kazne (također se odnosi na mjere ruralnog razvoja)
76.616
Velika Britanija
 
Plaćanja po površini – korekcija predložena za fiskalne godine od 2006. do 2008. s obzirom na nedostatke u kontroli, pogrešnu dodjelu ovlaštenja i premašivanje regionalnih limita
5.970

 

Dodatak II: Obračun troškova za EAGF i EAFRD – Korekcije po sektoru
 
U milijunima eura
Voće i povrće
1.524
 
 
Mliječni proizvodi
70.912
 
 
 
Vino
2.918
 
 
Područna pomoć
125.804
 
 
Ruralni razvoj
9.486
 
 
Kasne isplate
0.331
 
 
Druge korekcije
3.109
 
 
UKUPNO
214.085

 Izvor: Europska komisija

Pripremi za ispis