Znanstveni skup Šumarstvo i poljoprivreda hrvatskog Sredozemlja na pragu Europske unije

Suorganizatori skupa bili su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa; Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, te institucije vezane za ove djelatnosti. Potporu održavanju skupa dala je i Hrvatska poljoprivredna komora.

Rad znanstvenog skupa odvijao se kroz šumarsku i poljoprivrednu sekciju. U radu poljoprivredne sekcije kao slušači sudjelovali su i djelatnici HPK Javne poljoprivredne savjetodavne službe Područnog odjela Splitsko-dalmatinske županije. Tema koja je obrađena kroz 15 izlaganja unutar poljoprivredne sekcije bila je „Stanje i smjernice razvoja poljoprivrede na jadranskom području“. Autori i stručni izlagači bili su stručnjaci Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša u Splitu, Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču i Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo u Zagrebu, a glavni moderator bio je akademik Franjo Tomić.

Kroz predavanja i raspravu naglasak je stavljen na važnost poljoprivrede jadranskog područja kao gospodarske vrijednosti Hrvatske, koja nije dovoljno iskorištena u odnosu na mediteransko okruženje. Da bismo održali povoljne prirodne uvjete za proizvodnju raznolikih poljoprivrednih kultura, uzgoj određenih domaćih životinja i razvoj ribarstva, velike napore moramo uložiti u zaštitu tla, voda i mora jadranskog područja. Najveći ograničavajući čimbenik za uspješan uzgoj poljoprivrednih kultura na tom području jest voda, koju je moguće osigurati iz postojećih izvora, ali je treba dovesti do proizvodnih površina. Pravilnom agrotehnikom, ali prvenstveno povećanjem stočnog fonda, treba zaustaviti osiromašenje tla uslijed pomanjkanja humusa neophodnog za poljoprivrednu proizvodnju. Također veliku pozornost prilikom podizanja velikih maslinika i vinograda na rizičnim položajima i na tlima nepovoljnih fizikalno-kemijskih svojstava treba posvetiti valorizaciji prostora. Iznesen je i problem nekorištenja više od 50 % biomase kao nusproizvoda u biljnoj proizvodnji, koja se mora početi koristiti za proizvodnju biogoriva u RH.

Zaključeno je da zajedničkim radom struke i poljoprivrednika na terenu treba osigurati da poljoprivredna proizvodnja na jadranskom području bude ekonomski opravdana i ekološki prihvatljiva u Europskoj uniji.

Na kraju stručnog skupa formirana je radna grupa koja će sva izlaganja i donesene zaključke s ovog znanstvenog skupa izdati u zborniku radova.

 Područni odjel HPK Splitsko-dalmatinske županije
Pripremi za ispis