O našim se farmerima brinemo od njihova rođenja do umirovljenja

Poseban dojam na sudionike putovanja ostavilo je gostoprimstvo (i prijam na najvišoj razini) francuske poljoprivredne komore Chambre D Agriculture, na čelu s predsjednikom Gilbertom Brosom, te prefekta Denisa Conusa, upravitelja okruga Haute Loire, koji je za hrvatsku delegaciju organizirao svečani prijam.

Briga za farmere

– Francuska poljoprivredna komora jedna je od najstarijih, najuređenijih i najrespektabilnijih europskih komora koja je bila uzor prilikom osnivanja HPK. Posebno fascinira činjenica koliko je francuska poljoprivredna komora, koja je inače involvirana u sve segmente i događanja u životu tamošnjih farmera, u Francuskoj uvažavana. Kod nas nažalost još nije tako. No, nadamo se da će se to promijeniti te da će i naša komora biti prepoznata kao institucija s kojom treba razgovarati i pregovarati o problemima poljoprivrednika – rekao je Katalinić te dodao da prema uzoru na francusku poljoprivrednu komoru u HPK žele imati što značajniju ulogu u edukaciji poljoprivrednika.
Gilbert Bros, predsjednik Chambre D Agriculture, poljoprivredne komore okruga Haute Loire i potpredsjednik nacionalne krovne poljoprivredne komore, rekao je da komora ima izuzetno široki spektar djelovanja.

– Brinemo se o našim farmerima praktički od njihova rođenja do umirovljenja. U našem komorskom sustavu imamo niz komisija koje su specijalizirane za određena područja, od okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta, utjecaja industrije na poljoprivredu, procjene šteta od suše i divljači, borbe protiv rada na crno, zaštite prirodnog izgleda imanja, upravljanja vodama, pošumljavanje i sl. Držimo da poljoprivredna komora mora biti upućena u sva zbivanja koja se tiču farmera i poljoprivrede, kaže Bros. Članstvo u francuskoj poljoprivrednoj komori je obvezno. Članarinu plaćaju svi koji posjeduju poljoprivredno zemljište iz poreza i ona u prosjeku iznosi od 4 do 5 eura po hektara.
Francuska poljoprivredna komora ima i svoj tjednik koji tiska u 4.000 primjeraka za svoje članove, stalno je na usluzi farmerima, pomaže prodati njihove proizvode, organizira zamjenu da bi mogli otići na odmor, na porodiljni dopust, brinu se i za starije farmere, za njihovo liječenje…

Zarada na proizvodnji struje

Godišnji budžet poljoprivredne komore Chambre D Agriculture okruga Haute Loire je 6,2 milijuna eura – 40 posto od toga iznosa prikupi se od članarina, 40 posto zarade savjetnici poljoprivredne komore na terenu od farmera, koji inače puno polažu na educiranje, a 20 posto sredstava dolazi od lokalnih i državnih vlasti.
Kad je riječ o okrugu Haute Loire, to je izrazito stočarski kraj s glavnim središtem – zanimljivim gradićem Le Puy en Velay, koji je inače i centar religijskog turizma. Osim što se bave stočarstvom, farmeri tog okruga uzgajaju i žitarice te zelenu leću kojoj su zaštitili zemljopisno podrijetlo.
Prigodom posjeta nekolicini tamošnjih farmi koza, ovaca i krava uvjerili smo se u razgovoru s njihovim vlasnicima koliko je važno udruživanje, jer im ono osigurava konkurentnost i plasman proizvoda. Za jačanje konkurentnosti nije nužno udruživanje velikog broja farmera, kako se to često kod nas smatra. U to smo se uvjerili prigodom posjeta farmi ovaca i krava koju drže dva rođaka. Imaju 700 ovaca i 15 krava, a obrađuju 140 hektara zemljišta. Godišnje preko asocijacije čiji su članovi prodaju oko 1.000 janjadi koja završava najčešće u Italiji. Njihovo gospodarstvo na godinu dobije ukupno 80.000 eura poticaja. Osim poticaja i prihoda od prodaje vlastitih proizvoda, dodatni prihod ostvaruju i od prodaje električne energije koju proizvode solarni paneli na krovovima farmi.
U tom dijelu Francuske gotovo sve farme imaju ugrađene solarne panele i zarađuju na proizvodnji električne eneregije. Tako i obitelj Duplomb iz Saint Pauliena, čija je glava obitelji i načelnik te općine, godišnje od prodaje električne energije iz solarnih panela zaradi oko 33.000 eura. Na toj su farmi udružena samo tri člana, na godinu dobiju 75.000 eura poticaja, obrađuju 160 hektara poljoprivrednog zemljišta, drže 50 muznih krava i na godinu proizvode oko 500.000 litara mlijeka najviše klase. Farma je inače sagrađena prema najvišim standardima, poštuju nitratnu direktivu, cijela je farma automatizirana, a krave muzu roboti.

Za posjeta tom dijelu Francuske posebno je uočljivo da na velikim farmama s velikim brojem životinja i velikim površinama radi mali broj ljudi. Tako se primjerice uzgojem koza (140 komada) i proizvodnjom sira bavi Cosme Vincent sa suprugom. Imaju dvoje male djece i sami održavaju cijelu farmu. Obrađuju 100 ha zemlje, od kojih samo 10 ha vlastite, ostalo je u zakupu koji plaćaju 80 eura po hektaru. Na godinu dobiju 25.000 eura poticaja, proizvedu 30.000 litara kozjeg mlijeka za prodaju tamošnjoj mljekari, za litru dobiju 65 centi (više od 5 kuna) te još 30.000 litara mlijeka prerade u sir koji pretežito prodaju na kućnom pragu. Godišnje proizvode 40.000 komada sirova težine 250 grama, koje prodaju za jedan euro po komadu. Farma je inače otvorena i za posjete školske djece.

BROS: Ne trebate se bojati EU

Gilbert Bros poručio je hrvatskim poljoprivrednicima da ih ulaskom u EU čekaju velike promjene, ali da ih se ne boje. “EU je uređen sustav koji će vam donijeti prije svega mir, ali i osigurati plasman vaših proizvoda na veće tržište. Kada uvedete euro, to će donijeti dodatnu stabilnost, jer je valuta jako važna, što se vidi na primjeru Španjolske, Italije i Grčke, koje bi da nisu uvele euro bankrotirale. Ulazak u EU nudi posebne pogodnosti za mlade, ali i za strana ulaganja i nova zapošljavanja”, rekao je Bros te dodao kako je Unija spasila i francusku poljoprivredu.

19,6%


iznosi PDV u Francuskoj

5,5%

farmeri plaćaju porez na prodane životinje, sir i mlijeko

Veliki stočarski sajam

Hrvatsko izaslanstvo bilo je na Sommet de L Elevage, jednom od najvećih specijaliziranih sajmova u stočarskoj proizvodnji, koji se održava 20 godina, a na kojem godišnje izlaže više od 1.250 izlagača i posjeti ga i do 80.000 posjetitelja, od kojih je veći dio iz inozemstva. Tijekom tri dana održavanja sajma u ponudi je široka paleta proizvoda, održava se niz stručnih događanja, predavanja, konferencija i simpozija koji se bave poljoprivrednim temama.

NAJVIŠE SEZONACA – POLJACI

U francuskoj poljoprivrednoj komori posebno drže do zapošljavanja sezonskih radnika i u tu je svrhu osnovan servis koji se time bavi. Posebno su se založili da se zapošljavanje sezonske radne snage pojednostavi i izbjegne nepotrebna birokracija. Tako je poslodavcu dovoljno da ispuni samo jedan dokument za zapošljavnje sezonaca na tri mjeseca, a on sadržava sve – od ugovora o radu, socijalnoj zaštiti i davanjima do listića za isplatu plaće i drugo. Za zapošljavanje sezonaca davanja su manja, tako da plaća sezonca iznosi 9 eura po satu (7 eura neto), a za nesezonska zapošljavanja 13 do 15 eura bruto. Na poljoprivrednim radovima u Francuskoj radi najviše Poljaka.

Napisala i snimila: Zdenka RUPČIĆ
Pripremi za ispis