Javna berba paralelnih pokusa kukuruza

Pozivamo sve koji žele pogledati rezultate javne berbe, zainteresirane kojima je ovakav pokus pomoć kod izbora hibrida za sjetvu da nam se pridruže!

Vidimo se na našoj učionici u polju!
 
 
Područni odjel HPK-a Međimurske županije
Suzana Pajić, dipl. inž agr.
Viša stručna savjetnica

Pripremi za ispis