Dani voća u Đurđevcu

Program Dana voća

Petak, 14. listopada 2011. godine,
Obrtnički dom, Basaričekova 10, Đurđevac

STRUČNA PREDAVANJA ZA VOĆARE I PROIZVOĐAČE VOĆNIH PRERAĐEVINA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE

17,00  Introdukcija novih sorata jabuka na pokušalištu Donja Zelina

Bibaum® – novi uzgojni oblik

Dr. sc. Predrag Vujević, Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zagreb

17,30  Propadanje koštičavog voća

Dr. sc. Dario Ivić, Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zagreb

17,50  Proširenje primjene sredstava za zaštitu bilja na male kulture i male namjene

Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan, Hrvatska poljoprivredna komora

18,00   Uvjeti dobre poljoprivredne i okolišne prakse

Tanja Lasić Jašarović, dipl. ing. agr., Hrvatska poljoprivredna komora

18,10  Đurđevačka trorotka

Ileana Tomerlin, dipl. oec., Grad Đurđevac

18,20   Predstavljanje zadruge RUJANA

Robert Hadžić, upravitelj zadruge RUJANA, Zagreb

18,40  Rasprava

 

Subota, 15. listopada 2011. godine,

Trg svetog Jurja, Đurđevac

 

IZLOŽBA VOĆA I VOĆNIH PRERAĐEVINA

 

09,15   Otvorenje prigodne izložbe umjetničkih fotografija na temu voća u prostoru

Gradske knjižnice Đurđevac autorice Sanje Flajs Vidaković

10,00   Svečano otvorenje Dana voća 2011.

Ženski vokalni sastav Đurđevčice, Đurđevac

Dječji vrtić Maslačak, Đurđevac

11,00   Kulturno-umjetnički program

KUD Petar Preradović, Đurđevac i gosti

Udruga cimbalista Hrvatske, Đurđevac

11,30  Prikaz tradicionalnog način pečenja pekmeza

Forum žena iz Đurđevca

Prikaz pečenja rakije

Udruga voćara i vinogradara Đurđevac

Edukativni štand o sortama jabuka

Hrvatska poljoprivredna komora, Područni odjel Koprivničko-križevačke županije

12,00   Kušanje i ocjenjivanje jabuka

13,00  Dodjela nagrada za tri najljepše uređena štanda na Danima voća 2011

Organizatori ovogodišnjih Dana voća su:

            Koprivničko-križevačka županija

            Grad Đurđevac

            HPK Područni odjel Koprivničko-križevačke županije

            Udruga voćara i proizvođača voćnih prerađevina Koprivničko-križevačke županije

            PORA Razvojna agenicija Podravine i Prigorja

Područni odjel HPK-a Koprivničko-križevačke županije
Mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan,
viša stručna savjetnica

 

 

Pripremi za ispis