Radionica o biosigurnosti u proizvodnji svinja

Radionica je okupila brojne zainteresirane sudionike: proizvođače svinja, predstavnike veterinarskih stanica i ureda, veterinarske inspektore, djelatnike Hrvatske poljoprivredne komore, Hrvatske poljoprivredne agencije, Ureda državne uprave Vukovarsko-srijemske županije te proizvođače hrane za životinje. Pročelnik županijskog Ureda za poljoprivredu Andrija Matić srdačno je pozdravio sve nazočne naglasivši važnost informiranosti proizvođača svinja o svim čimbenicima koji utječu na uspjeh proizvodnje, zdravlje životinja i ljudi, kao i važnost povezanosti proizvođača u raznim oblicima udruživanja.

Niz od tri predavanja Uprave za veterinarstvo MPRRR otvorila je Žaklin Acinger-Rogić s temom „Nadziranje svinjske kuge u odmaćih svinja“, podsjetivši na zakonsku regulativu vezanu uz tu bolest, te obveze svinjoposjednika, koje postaju opsežnije i strože povećanjem broja životinja u uzgoju. Mjere biosigurnosti ne moraju nužno biti skupe, ali vrlo je važno stalno promišljati postupke na gospodarstvu, kretanje ljudi, životinja i robe, kako bi se što bolje spriječio ulaz štetnih mikroorganizama. Potom je Tea Lisicin predstavila mjere sprečavanja širenja bolesti, pri čemu je istaknula da svaki posjednik svinja treba načiniti plan biosigurnosti koji obuhvaća promet životinja, praćenje zdravstvenog stanja i vođenje zakonom propisanih evidencija, pri čemu je iznimno važno o svakoj sumnji na pojavu bolesti što prije obavijestiti svog veterinara.

Za__titno_odijelo_i.jpg

Zaštitino odijelo i nazuvci

O biosigurnosti na farmama, sajmovima i sabirnim centrima govorio je Vladimir Čačinović, predstavivši novi Pravilnik o uvjetima i načinu obavljanja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u veterinarskoj djelatnosti, navodeći najčešće propuste tijekom održavanja sajmova i nakon njih, s osobitim naglaskom na važnost mjera čišćenja i dezinfekcije sajmišnog prostora, kao i transportnih sredstava za prijevoz životinja. Mjere biosigurnosti na svinjogojskim farmama visoke koncentracije životinja opsežno je i vrlo dinamično predstavio Dražen Hižman, direktor tvrtke „Belje Agrovet-d.o.o.“ Obrazložio je dvije osnovne strategije biosigurnosti te slikovito pojasnio kako treba upravljati osnovnim kritičnim točkama biosigurnosti, a to su lokacija, ljudi, ulaz u farmu, rasplodni podmladak, sjeme, utovar   transport robe i životinja, hrana, uginule životinje i stajski gnoj. O svemu treba voditi zapise kako bi se i na taj način što bolje održalo dobro zdravstveno stanje životinja, a time i postigao uspjeh u proizvodnji svinja.

Teme i način izlaganja bili su sudionicima radionice vrlo zanimljivi, što pokazuje i živa rasprava o pojedinim čimbenicima rizika koja se razvila tijekom predavanja, osobito o ispravnom upravljanju hranom za životinje, odnosno potrebi sljedivosti svih komponenti hrane, kroz sve faze proizvodnje, prerade i distribucije. Nazočne je na kraju još jednom u ime Uprave za veterinarstvo pozdravila gospođa Žaklin Acinger-Rogić uz poziv da im se svi zainteresirani slobodno obrate za sva pitanja i eventualne nedoumice vezane uz biosigurnost u proizvodnji životinja. 

 
Područni odjel HPK-a Vukovarsko-srijemske županije
Katrin Gnjidić, suradnica za nitrate
Pripremi za ispis