Gradonačelnik na sadnji jagoda u Horvatima

Proizvođači jagoda goste su detaljno upoznali sa suvremenom tehnologijom uzgoja jagoda počevši od pripreme zemljišta, oranja, rasipanja organskog i mineralnog gnojiva, frezanja, izrade baula, postavljanja PVC mulch folije i sistema za navodnjavanje „kap na kap“ te na kraju i samom sadnjom. Gradonačelnik je pokazao veliko zanimanje za cjelokupnu proizvodnju, vidljivo iz njegovih brojnih pitanja, na koja su mu ljubazni domaćini odgovarali i davali objašnjenja. Najviše je pitanja bilo vezano za navodnjavanje s mogućnošću fertirigacije (istovremena prihrana i navodnjavanje) tzv. „BYPASS“ injektorima, čime biljka u svakoj fenofazi razvoja ima dostupna ona hraniva koja su joj u tom trenutku najpotrebnija, a princip je isti i za sve druge kulture. Prihrana se dakle vrši na osnovi analize tla i biljke kao i na osnovu iskustva proizvođača, tako da je uzaludno i nepotrebno rasipanje skupih gnojiva svedeno na minimum.

Ovdje treba još jadnom naglasiti da takav način proizvodnje jagode nimalo ne zaostaje za europskim i svjetskim standardima proizvodnje. Također treba reći da „udruga uzgajatelja jagoda Grada Zagreba“ broji više od 50 članova, od kojih je više od pola iz Horvata. Ukupna površina pod jagodama u Gradu Zagrebu iznosi oko 50 ha (Zagrebačka županija još cca. 35 ha) i iz godine u godinu povećava se s tendencijom izvoza na zapadno (Švedska, Finska, Austrija) kao i istočno (Rusija) tržište.

Još jednom treba istaknuti da Grad Zagreb „pomaže“ ovu proizvodnju na direktan (potpore i subvencije) kao i indirektan način (prodaja jagode preko tzv. „seljačke tržnice“ na više lokacija u gradu). Upravo je Grad Zagreb tj. „GU za poljoprivredu i šumarstvo“ još prije 13 godina bio inicijator takovog načina prodaje jagode.

Cilj i namjera domaćina bili su upoznati goste s kompletnom tehnologijom proizvodnje jagode „od sadnje do stola“ kako bi stekli što bolji uvid u zahtjevna takve proizvodnje, kako u edukativno- tehnološkom tako i u financijskom, organizacijskom, marketinškom i svakom drugom smislu. Moj je osobni dojam da su u tome većim dijelom i uspjeli.

Nakon detaljnog obilaska više parcela s novoposađenim jagodama, kao i mladih voćnjaka jabuka i krušaka, druženje s gostima nastavljeno je uz zakusku i razgovor o poljoprivrednoj proizvodnji i događanjima koja nas očekuju u idućem razdoblju i ulaskom RH u EU, kao i uz nezaobilazne komunalne teme.

Područni odjel HPK-a Grada Zagreba
Marijan Mavračić, dipl. ing. agr.
viši stručni savjetnik za hortikulturu

Pripremi za ispis