Kreditiranje poljoprivrednih proizvođača temeljem zaloga uskladištene robe (pšenice) u javnim skladištima, očitovanja banaka

Za nove kreditne proizvode odnosno linije za kreditiranje poljoprivrednih proizvođača temeljem zaloga uskladištene robe u javnim skladištima (temeljem skladišnice), iako sustav funkcionira i pojedine su ga banke i prošle godine provodile, prema očitovanjima banaka potrebno je manjim korekcijama izmijeniti predmetna zakonska rješenja, ojačati značaj i ulogu vjerovnika, način aktivacije zaloga i prodaju založene robe na transparentan način, vansudskim putem u slučaju kada dužnik ne ispuni svoje obveze, te utvrditi izvore informacija pri praćenju vrijednosti založenih kolaterala i definirati tržište prodaje skladišnice u okvirima smanjenog tržišta (ili putem javne dražbe) za promet takve vrijednosnice.

Ministarstvo je prihvatilo obvezu i žurno je u suradnji s bankama pripremilo tekst izmjena zakona koje će biti upućene u proceduru donošenja.

Sve prisutne banke na sastancima su isticale kako se već godinama aktivno uključuju u kreditiranje poljoprivrede, bilo u investicijama bilo srednjoročnim i kratkoročnim kreditima, a pojedine od njih uputile su svoja očitovanja koja u tabeli sažeto prikazujemo.
 

Pripremi za ispis