Prinos zelene mase talijanskog ljulja znatno ovisi o gnojidbenom pokusu

Budući da je tlo kisele reakcije, pokus uključuje i korištenje materijala za kalcizaciju FERTDOLOMT u 2 različite količine.

Shema je prikazana u donjoj tablici:             
Varijanta

Količina hraniva

kg /ha

Vrsta gnojiva

Količina gnojiva

kg /ha

Način primjene

 
Odvage

zelene mase

t/ha
N
P
K
1.
30
90
60

NPK 10-30-20

300

osnovna gnojidba

 
37,5
37,5
37,5

NPK 15-15-15

250

pri pripremi tla za sjetvu

40
 
 
KAN
150
prihrana
Ukupno
108
128
98
 
 
 
37,9
2.
24
20
24
FERTDOLOMIT
800

osnovna gnojidba

 
28
80
120

NPK 7-20-30

400

pri pripremi tla za sjetvu

54
 
 
KAN
200
prihrana
Ukupno
106
100
144
 
 
 
28, 7
3.
Negnojeno
 
 
 
17,4
4.
60
50
60
FERTDOLOMIT
2000

osnovna gnojidba

 
13
38
75

NPK 5-15-30

250

pri pripremi tla za sjetvu

46
 
 
UREA
100
prihrana
Ukupno
119
88
135
 
 
 
37,9
 

Ovim pokusom nastavljena je stalna edukacija poljoprivrednih proizvođača o važnosti poznavanja plodnosti tla, izbalansiranoj gnojidbi koja je temelj za visok prinos, ali i njegovu kvalitetu.

Na koprivničkom području još su dva gnojidbena pokusa na krmnim kulturama: u Novačkoj (lucerna) i u Dugoj Rijeci (travno-djetelinska smjesa). Vaganja će biti u sljedećim otkosima.

Prisutnim poljoprivrednim proizvođačima podijeljene su brošure o Uvjetima višestruke sukladnosti i upozoreni su na uvjete kojih su se već sada dužni pridržavati.

Područni odjel HPK-a Koprivničko-križevačke županije

Tatjana Međimurec, dipl. ing. agr.

viša stručna savjetnica za ratarstvo

 
Pripremi za ispis