Aktivnosti Područnog odjela HPK Krapinsko-zagorske županije

U nastavku obavljeni su kontrola i pregled drvoreda starih sorata voća posađenog kroz projekt INTERREG III A koji je naš tadašnji Zavod proveo s partnerima iz Hrvatske i Slovenije.

Sa zadovoljstvom možemo konstatirati da je nakon pete godine drvored „zaživio“, te ga je i lokalna zajednica općine Kumrovec prihvatila, i da se redovito održava kroz aktivnosti općinskih komunalnih djelatnika koji drvored i održavaju prema naputcima naših djelatnika.

Područni odjel HPK Krapinsko-zagorske županije
Georg Gal
, dipl. ing. agr.
viši stručni savjetnik hortikulture

Pripremi za ispis