Natječaj za izradu logotipa za 59. Svjetskog natjecanja u oranju koje će se održati 2012. u Biogradu na Moru

Odlukom Glavnog odbora WPO Republika Hrvatska je izabrana za domaćina 59. Svjetskog natjecanja u oranju 2012. Godine.

Grad Biograd na Moru odabran je za lokaciju održavanja 59. Svjetskog natjecanja orača u Republici Hrvatskoj.

Organizacijom svjetskog natjecanja u oranju u Republici Hrvatskoj se pruža iznimna prilika promoviranja kako poljoprivredne tako i turističke zemlje.

Natpis – logo koji je predmet ovog natječaja će se koristiti na objektima, vozilima, traktorima, službenim dokumentima, Web stranicama i promotivnim lecima i ostalim promotivnim materijalima

Natjecatelj čiji rad za natpis – logo bude izabran kao najbolji, osvojit će nagradu u vrijednosti od 5.000,00 kuna neto.

PRAVILA NATJEČAJA

       Natječaj je otvoren za sve zainteresirane osobe.

       Na natječaj ne mogu sudjelovati članovi Organizacijskog odbora 59. Svjetskog natjecanja u oranju, niti članovi Izvršnog odbora HUONO-a.

       Dizajn predmeta natječaja treba biti originalan rad natjecatelja.

       Svaki natjecatelj može prijaviti maksimalno jedan rad.

Logo treba biti dostavljen u PDF formatu na CD mediju, u print verziji na maksimalno A3 veličini papira, sa autorovom eksplikacijom rada na najviše pola kartice.

Logo svojim izgledom i sadržajem ne smije iskorištavati niti uvrijediti ničija politička, svjetonazorska, nacionalna, spolna, vjerska ili kulturna opredjeljenja ili drugu pripadnost.

Prijedlog loga se dostavlja u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu:

HRVATSKA UDRUGA ZA ORGANIZACIJU ORAČA

Kačićeva 9/3

10 000 ZAGREB, uz naznaku „ne otvarati“.

Omotnica sa prijavljenim radom mora sadržavati osim prijedloga loga i : ime i prezime natjecatelja, adresu, broj tel/mob, te e-mail adresu natjecatelja.

Rok za zaprimanje prijedloga loga, bez obzira na način dostave je 18.  travnja 2011. do 10 sati.

Prispjele ponude otvarati će Izvršni odbor dana 18. travnja 2011. u 15 sati.

Ponude pristigle nakon roka neće se otvarati i uzimati u obzir, već neotvorene vratiti ponuditelju.

Svi sudionici bit će obaviješteni o rezultatima izbora, najkasnije u roku 3 dana od dana zaključenja natječaja.

Izvršni odbor zadržava pravo manjih izmjena u logu, u suglasnosti sa autorom/autoricom.

Sva pitanja glede natječaja šalju se na službeni mail: beti.volic@komora.hr.

S poštovanjem,

                                                     PREDSJEDNIK HUONO-a:

Dr. sc. Ivan Katalinić

Pripremi za ispis