Radionica Odjela za zaštitu bilja

Moderator prvog dijela radionice bila je mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan. Pozdravnom riječi, radionicu je otvorila načelnica Odjela za zaštitu bilja, mr. sc. Lada Bičak koja je održala i prvo predavanje i informirala nas o novostima vezanim za registraciju sredstava za zaštitu bilja za „male kulture“ ili „male namjene“. Načelnica Odjela za hortikulturu, Višnja Šimunović upoznala nas je s Pravilnicima o proizvođačkim organizacijama i grupama u sektoru voća i povrća te tržnim standardima.
Kolege iz Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo upozorili su nas na pojavu novih štetnika i bolesti u Hrvatskoj, a teme predavanja bile su sljedeće:

– Predstavljanje novog kompjutorskog programa za unošenje izvješća u sklopu izvještajnih poslova – mr. sc. Nenad Novak
– Južnoamerički moljac rajčice (Tuta absoluta) novi gospodarski štetnik rajčice u Hrvatskoj – dr. sc. Mladen Šimala
– Prvi nalaz Drosophila suzukii u Hrvatskoj – dr. sc. Tatjana Masten Milek
– Prvi nalazi i suzbijanje Pepino Mosaic Virusa u Hrvatskoj – mr. sc. Vesna Kajić
– Bolesti i štetnici stevie – mr. sc. Adrijana Novak

Prvi dan radionice završio je raspravom nakon predavanja.

Niz predavanja na aktualne teme uslijedio je i drugi dan radionice, a moderator je bila mr. sc. Lada Bičak. Teme predavanja bile su sljedeće:
– Štete od jabukovog i ostalih savijača u 2010. godini – prof. dr. sc. Božena Barić
– Filoksera vinove loze – Ivana Pajač, dipl. ing.
– Nove tehnologije u uzgoju paprike u plastenicima – prof. dr. sc. Nada Parađiković
– Primjena biostimulatora u uzgoju rajčice – Tomislav Vinković, dipl. ing.

Kvalitetnom raspravom nakon zanimljivih tema, završila je naša radionica.

                                                         
     Područni odjel HZPSS-a Koprivničko-križevačke županije
     Zrinka Pavunić Miljanović, dipl. ing. agr.,
     stručni suradnik za zaštitu bilja
Pripremi za ispis