Uzorkovanje tla za analizu nitrata

Naime, u suradnji Agronomskog fakulteta s flamanskim Institutom za znanstvena istraživanja u poljoprivredi i ribarstvu (ILWO) upravo je u pripremi realizacija Priručnika za laboratorije za analizu nitrata u tlu prema zahtjevima Nitratne direktive. Dio dotične pripreme obuhvaća i utvrđivanje trenutnog stanja osposobljenosti laboratorija za analizu nitrata u tlu. Uzimaju se uzorci tla s područja Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske i Varaždinske županije – županija uključenih u APCP projekt, analiziraju ih zainteresirani specijalizirani laboratoriji za analizu tla u Hrvatskoj, a potom se rezultati analiza šalju u akreditirani ILWO laboratorij u Belgiji. Nakon detaljne obrade i analize podataka, te zajedničke diskusije rezultata, Institut za znanstvena istraživanja u poljoprivredi i ribarstvu donijet će preporuke na temelju kojih će biti izrađen spomenuti Priručnik za laboratorije, u kojem će biti detaljno opisani postupci dobre laboratorijske prakse – od samog uzimanja uzoraka, njihove pripreme, analize pa do interpretacije rezultata. 
 
Nakon upoznavanja s ciljem projekta, domaćin Matijašević iscrpno je predstavio svoje gospodarstvo, osobito dio koji se odnosi na ratarsku proizvodnju na česticama s kojih će se uzimati uzorci – glavne usjeve proteklih godina, planirane usjeve, plodored, prinose, količinu i vrstu primijenjenog organskog i mineralnog gnojiva, primjenu sredstava za zaštitu bilja, a bilo je riječi i o hranidbi mliječnih krava, koja se temelji na primjeni krmiva s vlastitog gospodarstva uz dokup sojine sačme i premiksa. Budući da je gospodin Matijašević jedan od prvih korisnika fonda Projekta kojem su odobrena sredstva za izgradnju odlagališta za kruti stajnjak, a zahvaljujući lijepom vremenu radovi izvrsno napreduju, razgovor se poveo i o samom APCP Projektu, prednostima ovakvog načina sufinanciranja, ali i o pratećim teškoćama oko realizacije kredita i situacije na tržištu poljoprivrednih proizvoda.

TLO1.jpg

Nakon ovog pripremnog dijela, krenulo se na njivu s koje je predviđeno uzimanje uzoraka. Popularnim „japanerom“ kroz poprilično blatne lenije došli smo do cilja, gdje su mladi stručnjaci na različitim mjestima uzimali uzorke na tri dubine – do 30 cm, 30-60 i 60-90 cm. Nakon povratka do automobila uzorci su prebačeni u prijenosne hladnjake na temperaturu koja je potrebna za analizu nitrata, te krenuli put Zagreba.

TLO2.jpg

TLO3.jpg

Rezultati analize bit će dostupni sudionicima, pa će i oni doprinijeti boljem upoznavanju svojstava tala na ovom području, što će pomoći gospodarstvu obitelji Matijašević da još više unaprijedi svoju proizvodnju optimalnim planom gnojidbe. 

Područni odjel HZPSS-a Vukovarsko-srijemske županije

Katrin Gnjidić, dr. vet. med., suradnik za nitrate
Pripremi za ispis