Skup voćara u Sloveniji

SLOVENIJA1.jpg

Želja svih partnera je ovim projektom stručno, upravljački i izvedbeno povezati zaštićena područja Kozjanskog Parka, Parka Kolpa i NP Risnjak u nastojanju za očuvanjem travnjačkih voćnjaka s visokostablašicama kao habitata vrsta Natura 2000, nezamjenjivog elementa mozaične i tradicionalne kulture krajobraza i kao iznova prepoznate i vrednovane razvojne politike. Ciljevi ovog projekta mogu se ostvariti samo dugoročnom zajedničkom prekograničnom suradnjom.
Ovaj je prostor u prošlosti bio klimatski i reljefno homogen i pod jedinstvenom političkom upravom i obrazovnim sustavom što je za posljedicu doprinijelo vrlo sličnom razvoju voćarstva. Mnoge tradicionalne sorte jabuka zajedničke su na obje strane granice, kao i znanja i vještine upravljanja njima. Travnjački voćnjaci sve više dobivaju na značaju. Rezultati projekta, osim međunarodne konferencije, jesu revitalizirani voćnjaci, kolekcijski nasadi s uređenim info-točkama, novo posađena stabla jabuka, starih sorti visokostablašica, izdane publikacije, zajedničke radionice s prikazom rezidbe i prerade voća, kao i oprema za održavanje travnjačkih voćnjaka: mobilna preša, punionica soka, kosilica i voćarski alati.
Ovo je treći projekt za redom za očuvanje starih sorti i travnatih voćnjaka u Sloveniji a drugi u Hrvatskoj.
S uvjerenjem da će rezultati ovog projekta biti uspješno provedeni u Hrvatskoj kao što su u Sloveniji, očekujemo moguće nove zajedničke projekte koji će voditi k istom cilju.
 
 
Ured ravnatelja HZPSS-a
mr. sc. Marija Ševar,
načelnica Odjela za integriranu i ekološku poljoprivredu
 
Pripremi za ispis