Javni natječaj za sufinanciranje otkupa utovljene junadi

Ministarstvo će sufinancirati otkup žive utovljene junadi mase veće od 500 kg u dobi ne starijoj od 24 mjeseci u ukupnom iznosu ne većem od 2.200.000,00 kuna. Jedinični iznos naknade ne može biti veći od 1,66 kn/kg žive mase. Obračun za isplatu naknade za otkup utovljenih grla temeljit će se na podacima o njihovoj otkupljenoj težini i ugovorenoj jediničnoj vrijednosti naknade. 
Utovljena junad otkupit će se razdoblju ne dužem od 60 dana od zaključenja ugovora odabranih otkupljivača s Ministarstvom.
 
 
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Pripremi za ispis