Gnojidbeni pokus na OPG-u Stanislava i Ljubice Strunjak

Radi se o nastavku suradnje Tvrtke Petrokemija d.d. i HZPSS-a, na području Koprivničko-križevačke županije. Tijekom proljeća prikupljeni su uzorci poljoprivrednog zemljišta kod obiteljskih gospodarstava koji se bave uzgojem ratarskih i krmnih kultura, industrijskog bilja i povrća. Temeljem dobivenih rezultata kemijske analize tla, stručnjaci iz Petrokemije odabrali su formulacije mineralnih gnojiva iz proizvodnog asortimana Petrokemije d.d. i preporučili količine mineralnog gnojiva.

 U donjoj tablici prikazani su rezultati kemijske analize tla:

ISPITIVANA KARAKTERISTIKA / JEDINICA MJERE

pH u KCl

humus

% (m/m)

P2O5

mg/100g

K2O

mg/100g

4,7

1,4

41,4

22,5

Budući da su prošle godine uočeni nedostaci kalcija na plodovima paprike, odlučili smo prikazati utjecaj gnojidbe i primjene materijala za kalcizaciju na visinu, ali i kvalitetu plodova. Rezultati kemijske analize pokazali su očekivano – tlo je kisele reakcije. Stoga je jedna od varijanti u gnojidbenog pokusa i korištenje Fertdolomita.

U tablici su prikazane varijante zastupljene u ovom gnojidbenom pokusu kao i prinos:

Varijanta

Odvaga 10 „glava“ zelja (kg)

Prinos (t/ha)

700 kg/ha N : P : K 7-14-21 + 24 SO4

150 kg/ha UREA

100 kg/ha KAN

 

19,0

 

77,6

500 kg/ha N : P : K 7-20-30

150 kg/ha UREA

100 kg/ha KAN

                                        

17,0

 

69.4

4 t/ha FERTDOLOMIT + N : P : K 3-2,5-3

100 kg/ha KAN

 

17,2

 

70,2

KONTROLA

12,2

49,8

Ovim pokusima nastavljena je stalna edukacija poljoprivrednih proizvođača o važnosti poznavanja plodnosti tla i izbalansiranoj i pravodobnoj gnojidbi tla koja je temelj za visok prinos, ali i njegovu kvalitetu.

Idući tjedan planiramo sjetvu pokusa krmnih kultura: talijanskog ljulja i TDS-a kod dva odabrana poljoprivredna gospodarstva, a lucerna je već nikla.

Područni odjel HZPSS-a Koprivničko- križevačke županije
Tatjana Međimurec, dipl. ing. agr.
viši stručni savjetnik za ratarstvo

Pripremi za ispis