Ispravan odabir parcele za sjetvu lucerne – čimbenik trajanja lucerišta i visine prinosa

Približava se ljetno-jesenski rok sjetve lucerne (15. kolovoza do 10. rujna). Neki herbicidi korišteni u predusjevima ograničavaju njenu sjetvu.

Tako na parcelama koje su bile zasijane ozimim žitaricama, a one su bile tretirane triasulfuronom (Dicuran forte 80 WP, Tena, Logran 20 WG) lucernu smijemo sijati tek nakon 24 mjeseca.

Također primjena klopiralida (Lontrel 300, Lira, Logo 300 i dr.) koji se koristi za suzbijanje korova u ozimim i jarim žitima, kukuruzu i uljanoj repici ograničava sjetvu lucerne kao sljedeće kulture. Pripravci na bazi florasulama (Mustang SE, Lancelot 450 WG) koji se koriste za suzbijanje korova u ozimim i jarim žitima, ograničavaju sjetvu lucerne (Lancelot) 10 – 13 mjeseci.

Potrebno je upozoriti proizvođače da i primjena nikosulfurona (Motivell, Samson 6 SC) koji se koriste za suzbijanje travnih korova u kukuruzu nakon nicanja i korova i kukuruza, ograničava sjetvu lucerne na 12 mjeseci. Ukoliko bi sjetvu trebalo obaviti na površinama gdje se koristio mezotrion (Callisto SC) potrebno je prije sjetve izvršiti duboko oranje.

Osim toga, neki poljoprivrednici koriste za suzbijanje višegodišnjih korova na strništima pripravke na bazi dikambe (Banvel 480 S, Kolo 480 S, Samba, Faraon i dr.), a njegova primjena ograničava sjetvu u istoj godini.

Lucerni odgovaraju: duboka, plodna, prozračna tla dobre strukture i vodo-zračnih odnosa. Ne uspijeva na kiselim i siromašnim tlima. Najpovoljnija reakcija tla za uspješan uzgoj lucerne je: pH 6,2 – 7,5. Posijana lucerna trebala bi na parceli biti 5 – 7 godina (sedmakinja). Zato odabranu parcelu za sjetvu lucerne moramo kvalitetno pognojiti i pripremiti za sjetvu. Oranje moramo obaviti barem 2 tjedna prije sjetve (radi slijeganja tla) i to na dubinu 30 – 35 cm. U predsjetvenoj pripremi tlo moramo do dubine sjetve pripremiti do mrvičaste strukture. Tlo mora biti dobro poravnato i dovoljno slegnuto. Sjetva se obavlja na dubinu: 1,5 (teža tla) – 2,5 cm (lakša tla), sa 18 – 25 kg/ha kvalitetnog sjemena (min. 96 % čistoće i min. 85 % klijavosti).

Najtočnija preporuka gnojidbe bazirana je na podacima o plodnosti parcele na kojoj planiramo posijati lucernu. Ukoliko nema podataka o plodnosti tla, tj. nije napravljena kemijska analiza tla, mogu se preporučiti orijentacione količine proizašle iz količine koju kultura iznosi iz tla određenim prinosom.

Lucerna prinosom od 10 t/ha sijena iznese približno 300 kg/ha dušika, 85 kg/ha fosfora i 175 kg/ha kalija.

Preporučena gnojidba:

400 kg/ha N:P:K formulacije 7:20:30 ili slične, zaorati
300 kg/ha N:P:K formulacije 15:15:15, unijeti u tlo prilikom pripreme za sjetvu.

Uglavnom, lucerna u vrijeme sjetve (klijanja i nicanja) treba oko 50 kg/ha dušika, a u daljnjem rastu i razvoju potrebe za dušikom zadovoljava fiksacijom iz zraka pomoću kvržičnih bakterija. Fosfor i kalij dodan u većoj količini od one koja se iznese nisu izgubljeni jer se vežu za tlo, a ukoliko se dodaje manje od iznešenih hranjiva (manje od 85 kg/ha fosfora i 175 kg/ha kalija) s vremenom se tlo osiromašuje.

Što se tiče prihrane lucerne dušičnim gnojivima u drugoj, trećoj ili četvrtoj godini života ili čak nakon svakog otkosa, ona je nepotrebna jer površinska prihrana dušikom inicira rast korova (prvenstveno uskolisnih, koji imaju plitak korijen, a i nekih širokolisnih). Lucerna u drugoj godini života ima korijen dužine 50 – 80 cm i dušik dodan površinski u prihrani iskoriste druge vrste (uglavnom korovi).

Neki autori preporučuju prihranu u kasnijim godinama, kada se lucerište prorijedi, da bi se popunilo travama i tako se produžio vijek korištenja „lucerišta“. Time zapravo mijenjamo sastav našeg lucerišta prema smjesi lucerne s travama ili uskolisnim korovima (u našem kraju  to su obično kostrva = koštan, muhari i svračica).

Jadranka Berić, dipl. ing. agr.
e-mail:
Jadranka.Beric@hzpss.hr

Tatjana Međimurec, dipl. ing. agr.
e-mail:
Tatjana.Medjimurec@hzpss.hr

Pripremi za ispis