U ARKOD se upisuje i zemljište za koje poljoprivrednici ne posjeduju dokumentaciju

ARKOD je evidencija koja registrira stvarno korištenje poljoprivrednog zemljišta, što u praksi znači da poljoprivrednik upisuje ono zemljište koje stvarno koristi za poljoprivrednu proizvodnju.  U inicijalnoj uspostavi ARKOD-a registrira se zemljište koje je upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, dakle ili vlasništvo ili posjed zemljišnih čestica za koje postoji propisana dokumentacija i koje se obrađuje. Posjed poljoprivrednog zemljišta koji se upisuje u Upisnik dokazuje se dokumentima: izvatkom iz zemljišnih knjiga, posjedovnim listom, ovjerenim ugovorom o zakupu, prodaji, koncesiji ili plodouživanju, pravomoćnom sudskom odlukom ili pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela.

Temeljem priložene dokumentacije privatno zemljište se upisuje kao vlasništvo ili zakup, dok se državno zemljište upisuje temeljem ugovora o zakupu sklopljenog s gradom ili općinom uz prethodnu suglasnost Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Kao što je prije spomenuto, poljoprivrednici su obvezni upisati svo poljoprivredno zemljište koje obrađuju, bez obzira što nemaju valjanu dokumentaciju o posjedu istog. Međutim, takvo zemljište neće biti predmetom dodjele potpora u 2011. godini,  kao ni dodjele prava na plaćanja za europske potpore u 2012. godini.

Dakle, da bi stvorili preduvjete za dobivanje potpora za sve zemljište koje obrađuju, poljoprivrednici moraju pribaviti valjanu dokumentaciju, te istu prijaviti u regionalnom uredu Agencije za plaćanja.
 
Više informacija na www.arkod.hr
Vaše upite pošaljite na info@apprrr.hr

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

 
Pripremi za ispis