Dan povrća 2010.

Izložbu povrćara Koprivničko-križevačke županije otvorio je župan Darko Koren, a prisutne su pozdravili Zdravko Matotan, predsjednik Organizacijskog odbora Dana povrća, Lada Bičak, načelnica Odjela za zaštitu bilja HZPSS-a, Ivan Hodalić, savjetnik ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja te gradonačelnik Zvonimir Mršić.

U Pučkom otvorenom učilištu održan je stručni skup na temu „Suvremene tehnologije gnojidbe povrća i zaštite od štetočinja“ nakon kojeg su podijeljena uvjerenja o osposobljenosti polaznicima obrazovnog programa za poslove uzgajivača povrća.

Ovu proizvodnu godinu proizvođači će pamtiti po nepovoljnim vremenskim prilikama i vrlo velikoj količini kiše koja je uz poplavljena polja pogodovala razvoju bolesti na najznačajnijim povrtlarskim kulturama ovog kraja. Na rajčici, koja je dominantna na području županije, u uzgoju na otvorenom bilježimo pojavu plamenjače (Phytophtora infestans) i koncentrične pjegavosti (Alternaria solani), dok je u uzgoju u zaštićenim prostorima zabilježena i pojava ranog botritisa (Botrytis sp.) te baršunaste plijesni (Fulvia fulva). Početkom lipnja i na krastavcima u zaštićenom prostoru u fazi prvog procvjetavanja bilježimo pojavu botritisa ( Botrytis sp.) čiji je uzrok također bila visoka relativna vlaga zraka. Na ranom kupusu na otvorenom također bilježimo pojavu plamenjače (Peronospora parasitica), ali i pojavu simptoma koncentrične pjegavosti (Alternaria brassicae, A. brassicicola).

Od štetnika na povrtnim kulturama javljaju se lisne uši kroz cijeli period vegetacije. Na krastavcima u zaštićenom prostoru i ove godine bilježimo pojavu kalifornijskog tripsa (Frankliniella occidentalis) kojeg većina proizvođača redovito suzbija na paprici, ali ga ne prate na ostalim kulturama. Pojava tripsa uvelike ovisi i o prisutnosti korova u zaštićenim prostorima i oko njih, te je vrlo važno suzbijati korove obzirom da se tripsi na njima zadržavaju. Zabilježena je i pojava koprivine grinje (Tetranychus urticae) na krastavcima u uzgoju na otvorenom, a suzbijanje ovog štetnika proizvođačima otežava vrlo mali izbor pripravaka registriranih za tu namjenu, što je posebno značajno jer koprivina grinja razvija velik broj generacija godišnje.

Kukuruzni moljac ( Ostrinia nubialis), čija se gusjenica ubušuje u plodove posljednjih godina pričinja značajane štete plodovitom povrću- paprici i rajčici. Njegova pojava vrlo je izvjesna, naročito zbog nepažnje ratara koji ne zaoravaju kukuruzinac prije 1. svibnja. Važnost praćenja i pravovremenog suzbijanja ovog štetnika na stručnom skupu je istaknula mr. sc. Lada Bičak te je upozorila i na problem malog broja pripravaka registriranih za ovu svrhu.

Ipak, s optimizmom se nadamo da će povrćari uskoro imati na raspolaganju mnogo širi spektar registriranih sredstava za zaštitu bilja za kulture koje uzgajaju. Naime, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja pojednostavilo je proces izdavanja dozvole za proširenje primjene sredstava za zaštitu bilja na male kulture i (ili) male namjene.

 
 
Područni odjel HZPSS-a Koprivničko-križevačke županije
Zrinka Pavunić Miljanović, dipl. ing. agr., stručna suradnica

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan, viša stručna savjetnica
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripremi za ispis