APCP projekt predstavljen u Trpinji

Donačelnik općine gospodin Mikerević pozdravio je prisutne i ukratko ih upoznao s aktualnim projektima, vezanim između ostalog i uz zaštitu okoliša, koji se provode u općini unatoč trenutno prilično nepovoljnoj financijskoj situaciji. Zatim je predstavljen APCP projekt i tijek njegove provedbe na terenu. Već je poznato da je u okviru prilagodbe propisima EU vezanim uz provedbu Nitratne direktive, a iz donacije Svjetske banke i Globalnog fonda za okoliš moguće ostvariti povrat 75% sredstava za investiciju u odlagalište za stajnjak i pripadajuću opremu za distribuciju istoga, odnosno gotovo pola milijuna kuna po gospodarstvu. Vrlo važan dio projekta predstavlja i promicanje dobre poljoprivredne prakse, u okviru kojeg se potiče sjetva raznih pokrovnih usjeva koji će poboljšati strukturu i opskrbljenost tla hranjivima. Neki od ugovorenih usjeva i vizualno su vrlo atraktivni, pa će sigurno uskoro izazvati pozornost mnogih. Gospođa Bojana Orsić iz Poduzetničkog centra Erdut već je upoznata s APCP projektom u Osječko-baranjskoj županiji, te se aktivno i uključila u animiranje potencijalnih korisnika Fonda za smanjenje nitrata. Istaknula je kako su u obje županije iste prepreke u ostvarenju preduvjeta za natječaj Fonda, naime, legalizacija postojećih stočarskih objekata i ukupna financijska situacija u poljoprivredi.

Mišljenje je svih prisutnih da je potrebno što prije olakšati uvjete ishođenja potrebnih dozvola za već izgrađene, kao i planirane nove staje, kako bi se time ostvarili osnovni uvjeti natječaja za pretpristupne i druge fondove. U tom smislu treba pozdraviti mogućnost realizacije vrlo povoljnog županijskog kredita namijenjenog upravo toj svrsi. Zainteresirani se trebaju obratiti Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskog prostora Vukovarsko-srijemske županije ili područnim odjelima HZPSS-a, gdje će dobiti sve potrebne informacije. Mladi stručnjaci iz udruge DAR i Centra za razvoj i investicije potvrdili su da trenutno situacija za ostvarenje razvojnih projekata i nije baš najpovoljnija, ali da je važna dobra informiranost: treba znati koji su mogući izvori sredstava, za koje svrhe i na koji način se ona mogu tražiti i ostvariti, a pritom je bitno i poznavanje stranih jezika.

Budući da je sezona žetvenih radova upravo na vrhuncu, donačelnik Mikerević najavio je za početak jeseni nastavak seminara aktualnih tema namijenjenih poljoprivrednicima.

 
Područni odjel HZPSS-a Vukovarsko-srijemske županije
Katrin Gnjidić, dr. vet. med., suradnica za nitrate 

Pripremi za ispis