Međunarodni skup o oplemenjivanju bilja, sjemenarstvu i rasadničarstvu

Prijave s naslovom  i sažetkom rada dostavljaju se organizatoru skupa Hrvatskom agronomskom društvu, poštom na adresu Berislavićeva 6, 10 000 Zagreb ili e-mailom hrvatsko-agronomsko-drustvo@zg.t-com.hr najkasnije do 15. lipnja 2010.

Dodatne informacije vezano uz skup dostupne su kod organizatora na tel: 01 48 72 493 ili na mrežnoj stranici Hrvatskog agronomskog društva www.agronomsko.hr

PRVA OBAVIJEST

Ured ravantelja – Odjel za informiranje i izdavaštvo
Željana Ivanuš, dipl. nov., načelnica
Pripremi za ispis