Velebitska pastrva

Uzgajalište je postavljeno na temelju niza procedura, od postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, koje je provelo Ministarstvo zaštite okoliša, preko sklapanja ugovora o koncesiji s Ličko-senjskom županijom, do povlastice koju izdaje Ministarstvo poljoprivrede ribarstva i ruralnog razvitka.

Ideja o uzgoju salmonida u Jadranskom moru je stara preko trideset godina. Prva istraživanja je napravio Institut Ruđer Bošković iz Zagreba, a istraživanja je vodio dr.sc. Emin Teskeredžić. Dio tadašnjih istraživanja prvo je s proveden u estuariju rijeke Krke u blizini Skradina. Dr. Teskeredžić je 1987. godine u renomiranom časopisu Aquaculture objavio rezultate istraživanja s prijedlogom mogućih lokacija za uzgoj salmonida u Jadranu. Na temelju tih istraživanja godine 1982. gospodarski ribar Boris Strinović dr.vet.med. prvi je registrirao djelatnost uzgoja te pokrenuo uzgoj kalifornijske pastrve i srebrnog lososa u uvali Žrnovnica jurjevačka, u Velebitskom kanalu. Komercijalni uzgoj salmonida nakon toga pokrenut je i u uvali Klenovica, kao i na mjestu prvih pokusa u estuariju rijeke Krke. Ta djelatnost je zamrla nekako s početkom Domovinskog rata zbog ratnih okolnosti.

Početkom ovog stoljeća uzgajivači iz Norveške pokazali su interes za ponovno pokretanje uzgoja u Velebitskom kanalu i otvorili su tvrtku „Karlsen riba“ d.o.o. Proces podizanja uzgajališta je započet pa su u tom vremenu napravljene studija utjecaja uzgoja pastrve na okoliš, kao i pilot projekt Integralnog upravljanja obalnim područjem Velebitskog kanala s naglaskom na marikulturu.

PASTRVE_2.jpg

Sadašnji uzgajivač tvrtka „Jadran riba“ d.o.o. pokreće uzgoj koji je još u fazi testiranja jer treba proći kroz razdoblje visokih ljetnih temperatura površinskog sloja mora što može predstavljati značajne proizvodne rizike. Proces uzgoja je započet kupovinom oplođene ikre iz Danske koja je nakon potrebnih provjera zdravstvene ispravnosti uvezena na ribnjak tvrtke Ribarstvo d.d. u Suvaji donjoj. Nakon izvaljivanja pastrve su uzgajane u slatkovodnom pastrvskom ribnjaku do veličine od približno stotinu grama. Kada je riba bila spremna za prelazak u morsko stanište prevezena je u Lukovo šugarije i nasađena u kaveze za uzgoj. Rezultati uzgoja u ovom trenutku opravdavaju očekivanja.        

Područni odjel HZPSS-a Zadarske županije
dr. sc. Lav Bavčević, načelnik Odjela za ribarstvo
Pripremi za ispis