Postavljanje gnojidbenih pokusa u Krapinsko zagorskoj županiji

Ovim pokusima uključena su četiri gospodarstva s cijelog područja naše županije. Pokusi gnojidbe dogovoreni su sa slijedećim OPG-ima: OPG Kasteljan za silažni kukuruz; OPG Celjak za tritikale; OPG Hubak za lucernu, OPG Pavliša za papriku. Sredinom ožujka uzeti su uzorci tla za analizu te su gospodarstva upoznata sa načinom i modelom gnojidbe. Važnost ovih pokusa je u tome da se vidi utjecaj pravilne gnojidbe na prinose određenih kultura a ujedno i važnost provođenja analize tla. Sa svim ovim čimbenicima bit će upoznat i širi krug zainteresiranih poljoprivrednika na organiziranim demonstracijskim danima na navedenim gospodarstvima.

                                                                        Područni odjel HZPSS-a Krapinsko-zagorske županije
Gordana Jurina dipl. ing. agr.

stručni savjetnik za ratarstvo
Pripremi za ispis