Prikaz rezidbe šljive na Kalniku

Petnaestak zainteresiranih voćara, mahom proizvođača šljive, bez obzira na vremenske prilike, aktivno su sudjelovali u prikazu, postavljajući mnoga pitanja i tako rješavajući svoje nedoumice. Voćari su mogli vidjeti formiranje uzgojnog oblika na dvogodišnjem i na šestogodišnjem šljiviku stradalom od jake tuče prošle godine.

Nakon završenog prikaza rezidbe na šljivama, voćare je interesiralo kako orezati i druge voćne vrste, jabuku, breskvu i marelicu, pa je kolegica pokazala i objasnila razlike u načinu rezidbe navedenih voćnih vrsta. Poslije prikaza rezidbe, uslijedilo je ugodno druženje u domu obitelji Biškup, a stručna suradnica Zrinka Pavunić Miljanović održala je predavanje o zaštiti šljive.

Područni odjel Koprivničko- križevačke županije
 Zrinka Pavunić Miljanović, dipl. ing. agr.,
stručna suradnica

Pripremi za ispis