Predavanja za poljoprivrednike u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Predavanja su održana 8. veljače 2010. Program IPARD prezentirala je Helena Kangjera iz Dunee , a voditeljica područnog ureda HBOR-a za Dalmaciju Mira Krneta govorila je vrlo iscrpno o mogućnostima i potpori koje pruža HBOR u realizaciji projekata putem IPARD-a.  ARKOD su temeljito prezentirali  Marijo Car i Ivana Tomac Talajić iz HZPSS-a.

Odaziv na predavanja bio je vrlo dobar (cca 48 ljudi po predavanju) što upućuje na veliku zainteresiranost potencijalnih korisnika za pretpristupne fondove, ali i OPG-ovce za upis u ARKOD. Nakon prezentacije projekata razvila se burna rasprava glede stvarne situacije na terenu a to su nesređeni imovinsko pravni odnosi koji su najizraženiji u dolini Neretve ,tako da su poljoprivrednici   limitirani kod ostvarivanja poticaja, a time i udovoljavanja kriterija za IPARD program. Svi predavači maksimalno su se trudili kako bi dali kvalitetne odgovore na brojna pitanja klijenata.

HZPSS Dubrovačko-neretvanske županije u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave do sada je održao niz predavanja u općinama Konavle,Župa dubrovačka,Dubrovačko primorje,otocima Lastovu,Mljetu , Elafitima,Pelješcu,Korčuli,te gradovima Dubrovniku i Opuzenu na temu ARKOD-a,izmjenama u državnim potporama u poljoprivredi i ruralnom razvoju,zbrinjavanju ostataka ambalaže od pesticida, te zimskoj zaštiti voćaka ,vinove loze i maslina. Planirano je za tekući mjesec održati informativna predavanja u općinama Pojezerje , Zažablje , Slivno (Blace) i gradu Metkoviću.

Područni odjel HZPSS-a Dubrovačko-neretvanske županije
Ivana Tomac Talajić  dipl.ing.agr ,
stručni savjetnik za zaštitu bilja

Pripremi za ispis