Proslava Svetog Vinka u Radovanju (općina Oriovac)

Klimatsko edafski uvjeti južnih obronaka Dilj gore posebno pogoduju rastu i razvoju loze. Zbog toga je i u općini Oriovac duga tradicija bavljenja vinogradarstvom i podrumarstvom.

Obronačni pseudoglej, smeđe tlo na laporu i umjereno kontinentalna klima sa semiaridnim ljetima, uz znanje, ljubav i tradiciju daju grožđu i vinu posebnu kvalitetu.

Kao i svake godine Vinobus Radio Slavonije s gostima na Dan sv. Vinka obilazi i posjećuje vinogradarske krajeve Brodsko-posavske županije. 

Iz plemenite loze i njedara suncem okupanog starog, panonskog gorja mora poteći prava kapljica. Stoga svi vi vinski znalci, vinoljupci i oni koje put nanese dođite s nama uživati u vinu, stručnoj raspravi o vinima, a posebno u slavonskom vinskom štimungu do kasnih sati.

 
Područni odjel HZPSS-a Brodsko-posavske županije
Marija Milašin Marinić, mag. inž. agr.
Pripremi za ispis