Legalizacija farmi na području Vukovarsko-srijemske županije

Skup je pozdravio pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskog prostora Andrija Matić, zahvalivši na odličnom odazivu sudionika. U kratkom uvodu osvrnuo se na nedavno objavljen natječaj za sredstva iz IPARD programa, kao i iz drugih EU i međunarodnih projekata. Unatoč mogućnostima ostvarenja visokih iznosa bespovratnih sredstava iz pretpristupnih fondova, za mnoge stočare veliku zapreku predstavlja nedostatak valjane dokumentacije za postojeće farme, odnosno potrebnih dozvola. Činjenica je da od gotovo tri tisuće gospodarstava na Vukovarsko-srijemskoj županiji koja se bave uzgojem i držanjem životinja zanemarivo mali broj gospodarstava posjeduje građevinsku dozvolu.

Istina je da do nje nije baš lako i jednostavno doći – treba se uklopiti u postojeći prostorni plan općine ili grada, imati optimalan broj uvjetnih grla, dobiti vodopravnu, veterinarsko-zdravstvenu suglasnost, zadovoljiti ostale uvjete postojećih zakonskih propisa vezanih uz izgradnju farme, tu su i geodetske podloge, arhitektonske snimke, usluge projektnog ureda…sve to predstavlja veliku investiciju u vremenu i novcu, i to upravo u razdoblju smanjenih prihoda u poljoprivredi. No, činjenica je i da bez tog uvjeta nije moguće doći do bespovratnih sredstava, koja bi u velikoj mjeri unaprijedila poslovanje farme i povećala njenu konkurentnost.     

Svjesni važnosti poboljšanja postojećeg stanja na tom području, svi sudionici su svojim aktivnim pristupom pridonijeli uspješnosti ovog skupa. Raspravljalo se o rezultatima koncentriranih, ciljanih obilazaka proizvođača mlijeka i mesa provedenih u proteklom razdoblju od strane predstavnika nadležnih institucija. Ti obilasci bili su usmjereni na što učinkovitije ishođenje rješenja o izvedenom stanju, i donijeli su konkretne rezultate. Ipak, na taj način može biti obuhvaćen samo manji broj stočara. Stoga je iz konstruktivne rasprave proizišao i zaključak o nužnosti upoznavanja širokog kruga poljoprivrednika o važnosti i mogućnostima provedbe naknadne legalizacije, čemu ovo zimsko razdoblje upravo i pogoduje.

Područni odjel HZPSS-a Vukovarsko-srijemske županije
Katrin Gnjidić, dr. vet. med.,
suradnica za nitrate 
 
 
Pripremi za ispis