Prezentacija IPARD programa u RH u Daruvaru

Prezentaciju su održali djelatnici MPRRR-a, kolega Marin Kukoč i kolegica Katarina Škrobo a organizirana je sa ciljem da se proizvođači sa bivših općina Daruvar, Grubišno Polje i Daruvar informiraju o mogućnostima financiranja unutar programa a posebno u okviru mjera 101- „Investiranje u poljoprivredna u svrhu restrukturiranja i dostizanja EU standarda“ i  103 – „Investiranje u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda radi restrukturiranja i dostizanja standarda EU“, za koje se uskoro očekuje objavljivanje natječaja.

Prisustvovalo joj je 70 predstavnika OPG-a, obrta i poduzeća te kolega savjetnika koji su se nakon prezentacije detaljnije informirali o problematici i metodologiji podnošenja zahtjeva.

Premda sam postupak i dokumentacija koja se traži za ostvarivanje potpore djeluje komplicirano i nama savjetnicima (posebno što su predviđeni rokovi za podnošenje zahtjeva za pojedine investicije kratki) ohrabruje činjenica da su pravila u odnosu na SAPARD djelomično ublažena a to se odnosi na mogućnost nadopune dokumentacije u roku od 7 dana što u SAPARD-u nije bilo moguće, a ukinut je i uvjet da je gospodarstvo unazad 2 godine moralo biti u sustavu PDV-a pa sad zahtjev mogu podnijeti i gospodarstva koja su u PDV ušla i neposredno prije podnošenja zahtjeva.

Prema mišljenju proizvođača a i nas savjetnika uz kratke rokove za prikupljanje zahtjeva osnovni problem za realizaciju sredstava iz navedenog programa trenutno su financijska sredstva koja je u ovim kriznim vremenima izuzetno teško osigurati.

                                               Područni odjel HZPSS-a Bjelovarsko-bilogorske županije

Vlado Bistrović dipl. ing. agr.

viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis