Seminar na Pagu

Seminar je organiziran u sklopu projekta „Poticanje gospodarstva i zapošljavanje u prehrambenom sektoru Hrvatske“. Suorganizator seminara bio je Područni Odjel HZPSS-a Zadarske županije.

Posjet paškim siranama „Paška sirana“ d.d. Pag i Sirana „Mala sirena“ Kolan organiziran je 19. listopada. Nakon posjeta siranama, organiziran je sastanak s petoricom proizvođača paškog sira koji su kroz mljekarsku udrugu zatražili zaštitu za paški sir oznakom izvornosti. Pregledom specifikacije uočene su određene manjkavosti koje u naredna dva mjeseca treba ispraviti.

Dan kasnije u hotelu „Pagus“ održana je radionica pod nazivom:„Zaštita paškog sira oznakom izvornosti“. U sklopu radionice održana su dva predavanja: Edita Volar-Pantić predstavila je Zakonsku regulativa u Republici Hrvatskoj, a Alexsander Wirssig Zakonsku regulativu u EU. Predavači su paške ovčare upoznali sa zakonskim propisima vezanim uz zaštitu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kako u Republici Hrvatskoj tako i u EU. Posebno se to odnosilo na paški sir i na pašku sitnu morsku sol koja je u Republici Hrvatskoj zaštićena oznakom izvornosti.        

Po završetku predavanja, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i njemačkog društva za tehničku pomoć – GTZ-a, posjetili su pogon "Paške solane". "Paška solana" u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja priprema zaštitu paške sitne morske soli u EU. Potrebito je još napraviti niz dodatnih radnji na specifikaciji kako bi zahtjev za zaštitom u EU bio kompletiran.

Puni dojmova o „paškim proizvodima“, predstavnici Ministarstva su u kasnim popodnevnim satima okončali posjet našem prelijepom otoku.  

                                                                                                         

    Područni odjel HZPSS-a Zadarske županije
                                                                 Ivica Peranić, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik za ratarstvo

 
 
Pripremi za ispis