Posijani pokusi pšenice
Ove godine uz klasičnu tehnologiju proizvodnje pšenice vršiti će se i ispitivanja na kvalitetu pšenice koristeći pomoć dodatnih agrotehničkih mjera.

U pokusu je posijano ukupno 9 sorata pšenice BC instituta Zagreb i Poljoprivrednog instituta Osijek.

Sorte pšenice zastupljene u pokusu BC su ; Mihelca, Zdenka, Renata i Mira.

Sorte pšenice zastupljene u pokusu PIO su; Zlata, Katarina, Lucija, Renata i Alka.

Predkultura: kukuruz

Predsjetvena gnojidba: 150 kg Urea 46 % N.

Područni odjel HZPSS-a Virovitičko-podravske županije
Ljubomir Duvnjak, dipl. ing. agr.

Pripremi za ispis