Liste prihvaćenih kandidatura za Hrvatsku poljoprivrednu komoru

Odluka o prihvaćanju prijedloga kandidatura

Prihvaćene kandidature – 1. skupina, OPG

Prihvaćene kandidature – 2. skupina, Ostali subjekti

Pripremi za ispis