11. Županijska stočarska izložba

Organizatori izložbe:

  • HPA
  • Upravni odjel za poljoprivredu i šumarstvo Vukovarsko-srijemske županije
  • Udruge uzgajivača goveda, svinja, konja, pčela, ovaca i koza
  • HZPSS
  • Općina Drenovci

Pokrovitelji izložbe:

  • Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja RH
  • Vukovarsko-srijemska županija
  • Općina Drenovci

Program izložbe otvorila su stručna predavanja u četvrtak iz konjogojstva. U petak u poslijepodnevnim satima iz svinjogojstva.

Teme:

  • Obavezno označavanje svinja na poljoprivrednim gospodarstvima,
  • Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi APCP i legalizacija postojećih farmi.

Na 11 izložbi bilo je predstavljeno 32 krava i junica simentalske i holstein-friesian pasmine.

Kolekcija svinja, kolekcija ovaca i koza, kolekcija konja. Na izložbi prezentirani su najbolji ovčji i kozji sirevi to je za njih druga izložba

Odsjek HZPSS-a Vukovarsko-srijemske županije
Nada Matić, dipl. inž. agr., stručni savjetnik

Pripremi za ispis