Rezultati pokusa kukuruza Drenovci /Vaška

Klimatske prilike tijekom vegetacije vrlo su bitne za rezultate, a poseban čimbenik je voda ili vlaga, njezina dinamika i raspored. U prva dva obrana pokusa ovaj čimbenik je presudio i na jednome mjestu bio vjetar u leđa, a na drugome kočnica.

Iako je metodologija postavljenih pokusa ista, prostorna udaljenost sa faktorom voda značajno se odrazila na konačan prinos.

U nastavku su rezultati prinosa po hibridima u pokusu, a konačne analize sa naglaskom na ekonomske relacije objaviti ćemo naknadno čim bude poznata tržna otkupna cijena.

Ovogodišnje pokuse obilježile su neuobičajene ispodprosječne vlage zrna što je još jedan pokazatelj nedostatka vlage u zadnjem djelu vegetacije.

Područni odjel HZPSS-a Virovitičko-podravske županije
Siniša Hrgović, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik
Pripremi za ispis