Sastanak o provođenju izbora za Skupštinu HPK

Državni tajnik u MPRRR-u mr. sc. Josip Kraljičković, koji je ujedno i predsjednik Povjerenstva za provođenja izbora za Skupštinu HPK-a, predstavio je Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori i Izborna pravila za provođenja izbora.  Članstvo u Komori je obvezno, kazao je državni tajnik Kraljičković, pojasnivši da su članovi Komore fizičke (obiteljska poljoprivredna gospodarstva) i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Tijela Komore su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i predsjednik.  Skupština je najviše tijelo upravljanja Komore, a čine je predstavnici članova Komore. Članove Skupštine biraju članovi Komore neposredno na izborima. Članovi se biraju na mandat od četiri godine. U Skupštinu se bira najviše 131 član iz 21 izborne jedinice određene po područjima županija i Grada Zagreba, i to predstavnici dvije izborne skupine: obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG) i ostalih subjekata upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Za pravovaljanost kandidature potrebno je prikupiti najmanje 33 potpisa članova Komore upisanih u izbornoj jedinici. Kandidatom se može biti samo u jednoj izbornoj jedinici. Prijedlozi kandidatura zaprimaju se od 18. rujna do 9. listopada 2009. u Pisarnici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja do 16 sati.

Povjerenstvo za provođenje izbora Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja glasačke će listiće dostaviti poštom svim članovima Komore upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, nakon objave lista kandidata 19. listopada 2009. godine, a najkasnije do 2. studenog 2009. godine, isključivo na adresu navedenu u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava. Glasuje se samo za kandidate navedene na glasačkom listiću, dostavljenom biračima poštom. Glasački listić popunjava se tako da se zaokruži broj ispred imena i prezimena odnosno naziv tvrtke kandidata, te se isti u priloženoj zatvorenoj omotnici poštom dostavlja Povjerenstvu do 27. studenog 2009. godine do 16:00 sati, na adresu Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Glasački listići dostavljeni izvan ovog roka neće se uvažiti.

Tehničku pomoć u provođenju izbora koju poljoprivrednicima pruža HZPSS predstavio je ravnatelj Zavoda dr. sc. Ivan Katalinić, naglasivši pritom da su svi djelatnici maksimalno angažirani oko provođenja izbora. Naime, Područni odjeli HZPSS-a u svojim uredima imaju popise birača, informiraju OPG-e i ostale subjekte putem medija i direktnim pristupom, te pomažu kod ispunjavaju obrazaca za kandidiranje. „Savjetodavci će i ovaj zahtjevni posao, kao i sve dosadašnje poslove uspješno odraditi“, istaknuo je dr. Katalinić, pozvavši sve da u duhu zajedništva rade na informiranju poljoprivrednika kako bi odaziv na izbore bio što veći.

Ravnatelj Hrvatske poljoprivredne agencije mr. sc. Zdravko Barać također je predstavio rad svojih djelatnika koji su na terenu angažirani oko provođenja izbora za Skupštinu HPK.

Na mnogobrojna pitanja nazočnih odgovarali su državni tajnik Kraljičković te ravnatelji Katalinić i Barać. Državni tajnik mr. sc. Josip Kraljičković pozvao je sve poljoprivrednike da se uključe u formiranje prvog hrvatskog poljoprivrednog parlamenta kroz koji će izravno utjecati na poljoprivrednu politiku i zastupati interese hrvatskih seljaka.

                                                                                       Ured ravnatelja – Odjel za informiranje i izdavaštvo
Željana Ivanuš, dipl. nov.

 

Pripremi za ispis