Monitoring i evaluacija Projekta

Nakon pojedinačnog predstavljanja stanja APCP na terenu i dogovora o smjernicama djelovanja u slijedećem razdoblju, gospodin Aljinović predstavio je platformu za M&E projekta u naredne 4 godine. Sveukupne aktivnosti razložene su u pojedine korake, a svakom pojedinom koraku dodijeljeno je optimalno vrijeme za provedbu, prema Operativnom priručniku projekta.

2009_09_28_06.jpg

Čitav plan, za svaku godinu po kvartalima, proslijeđen je na uvid svim kolegama tako da je svatko u timu imao prilike dati mišljenje i sugestiju i tako učestvovati u donošenju dokumenta koji po donošenju, svima predstavlja obvezu i vodilju. Na ovaj način, postavljanjem detalja monitoringa i rokova u ranoj fazi projekta, osigurava se ispravan pravac i tempo djelovanja. Također je olakšano i planiranje mikro-aktivnosti po pojedinim komponentama jer nositelji istih imaju jasnu i preglednu informaciju o svom učešću i obvezama.

Hrvoje Horvat, dr. vet. med., koordinator aktivnosti i voditelj tima
Projekt Kontrola onečišćenja u poljoprivredi
Pripremi za ispis